IDC: prognozy technologiczne dla zarządzających na 2020

IDC opublikowało predykcje technologiczne na rok  2020 przedstawiające kluczowe prognozy dla kadry zarządzającej.

IDC-Predictions-2020-Warsaw

Prognozy pomagają zrozumieć trendy oraz na ich podstawie zbudować strategię i plan zarządzania przedsiębiorstwem w erze globalizacji i dynamicznego rozwoju technologii informatycznych w nowym otoczeniu konkurencyjnym.

Według IDC należy na nowo zdefiniować pojęcia takie jak technologia, przywództwo oraz wartości przedsiębiorstwa oraz odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Technologia: jakie nowe technologie należy wdrożyć, aby wesprzeć przedsiębiorstwa przyszłości?
  • Przywództwo: w jaki sposób zarządzający zmianami technologicznymi i cyfrową transformacją powinni działać, aby osiągnąć zamierzone cele?
  • Wartości: jak przedefiniować wartości w przedsiębiorstwie, aby uwzględnić nie tylko wskaźniki finansowe, ale także wpływ na ekosystem i społeczeństwo, biorąc pod uwagę konsekwencje społeczne i etyczne, jakie niesie za sobą postęp technologiczny?

Badanie IDC, Cisco i EXATEL: WLAN kluczem cyfrowej transformacji

10 predykcji technologicznych IDC

 1. Zdolności cyfrowe: do 2022 r., 25% największych europejskich firm będzie miała co najmniej dwóch członków zarządu, którzy będą mieli wiedzę i umiejętności cyfrowe.
 2. Cyfrowe inwestycje: w 2020 r., firmy w Europie zainwestują ponad 271 mld USD w transformację, z czego 16% wygeneruje nowe strumienie przychodów.
 3. Dane z urządzeń połączonych: do 2022 r., dane zebrane z urządzeń połączonych (connected devices) wygenerują możliwość przychodu w wysokości 10,5 mld USD.
 4. Modernizacja systemów: do 2025 r., 60% organizacji w Europie zmodernizuje główne systemy IT wykorzystując chmurę do poprawy wydajności o 25%.
 5. Nowa rola lidera IT: do 2022 r., 30% organizacji zdefiniuje nową rolę lidera IT łączącą funkcje CIO, CTO, CDO oraz Dyrektora Innowacji.
 6. Więcej inteligentnych procesów: do 2023 r., aż 70% projektów w zakresie inteligentnej automatyzacji procesów (IPA) będzie wspomagana rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji.
 7. Wskaźniki KBI ważniejsze od KPI: do 2022 r., 60% z największych organizacji europejskich zastąpi wskaźniki KPI wskaźnikami KBI, stawiając potrzeby pracownika i klienta na pierwszym miejscu.
 8. Zmiany kultury organizacji: do 2022 r., jedna trzecia organizacji nie zdoła przyspieszyć sprawności biznesowej i innowacji z powodu bezpośredniej implementacji strategii skopiowanej od innych organizacji.
 9. Rola CISO: rok 2022 jest punktem zwrotnym dla CISO. Staną się oni liderami biznesu, którzy zapewniają zaufanie do organizacji pod wszystkimi względami, włączając bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i reputację.
 10. Etyka i społeczeństwo a technologie: do 2024 r., połowa europejskich spółek publicznych będzie co roku raportować na temat etycznego wykorzystania danych, automatyzacji i sztucznej inteligencji w swoich organizacjach.