Badanie IDC, Cisco i EXATEL: WLAN kluczem cyfrowej transformacji

Jak wynika z najnowszego raportu IDC, infrastruktura WLAN jest jednym z kluczowych filarów tworzenia strategii transformacji cyfrowej w biznesie oraz usługach publicznych i jednostkach administracji. Umożliwia nie tylko budowę rozwiązań opartych o Internet rzeczy (IoT), ale także wdrażanie modeli wielokanałowej sprzedaży (omnichannel), kontakt z mieszkańcami i regularny, nieograniczony dostęp do usług w modelu SaaS.

Badanie IDC, Cisco i EXATEL Sieć bezprzewodowa WLAN niezbędnym elementem polityki bezpieczeństwa IT każdej organizacji wykazało, że 2/3 polskich organizacji udostępnia sieć WiFi pracownikom, gościom czy klientom. Aż w 95,5% przypadków sieć WiFi jest przeznaczona do użytku pracowników, a w 73,5% udostępniana jest gościom danej organizacji.

Rozwiązania sieci bezprzewodowej z powodzeniem są coraz chętniej wykorzystywane nie tylko w sektorze bankowym, energetycznym czy transporcie. Wychodząc naprzeciw przyzwyczajeniom obywateli, sięga po nie także administracja publiczna. Co ważne, sami dostawcy technologii coraz lepiej rozumieją nowe zasady gry, wprowadzając i promując np. narzędzia do zarządzania środowiskiem sieciowym w chmurze.

Sieci bezprzewodowe można eksploatować na wiele różnych sposobów, często wychodzących poza stereotypowy dostęp do Internetu. Katalog możliwości, jakie daje WiFi jest obszerny, począwszy od inteligentnych budynków (gdzie możliwe do zastosowania scenariusze to nawigacja wewnątrz budynków czy zarządzanie aktywami), po wsparcie systemów obsługi klientów lub mieszkańców. Co ciekawe, aż 41% respondentów badania IDC jest zdania, że rozwiązania bezprzewodowe budują pozytywny wizerunek organizacji.

Pierwszym krokiem do pozbycia się kabli jest… bezpieczeństwo

Sieci bezprzewodowe WLAN powinny być niezbędnym elementem polityki bezpieczeństwa w każdej organizacji. Aby jednak podróż w „bezprzewodowym” kierunku przebiegła pomyślnie, przedsiębiorstwa muszą na nowo zdefiniować kwestię bezpieczeństwa IT oraz postawić ją na czele listy priorytetów. Nowocześnie rozumiane bezpieczeństwo, w ujęciu holistycznym, stanowi bowiem podstawę każdej strategii transformacji cyfrowej.

Kluczowe dane dotyczące stosowania zabezpieczeń sieci WiFi

  • 87% badanych oczekuje, że WiFi samo w sobie będzie bezpieczne.
  • 79% uczestników badania przyznaje, że w ich organizacji sieć WiFi jest odseparowana od sieci wewnętrznej.
  • Uwierzytelnianie oraz autoryzowanie dostępu użytkowników jest istotne dla 79% ankietowanych.
  • Prawie połowa (48%.) wskazało na identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń w przestrzeni radiowej.
  • 12% osób, które brały udział w badaniu wskazało na inne zabezpieczenia.

15 lat routera FRITZ!Box

Kluczowe wnioski z badania w zakresie ułatwienia pracy przez WLAN:

  • Ułatwienie pracy pracownikom jest istotne dla 65%. uczestników badania.
  • 61% wskazuje na ułatwienie dla klientów i gości.
  • 41%. zaznacza korzyści wizerunkowe (np. Przyjazne Państwo).
  • Redukcja kosztów operacyjnych związanych z częstą przebudową sieci LAN jest istotna dla 27% osób.
  • 14% wskazuje na funkcje analityczne.

Bez wątpienia bezpieczne sieci bezprzewodowe są równie istotne, co bezpieczne sieci LAN. Tym bardziej, że w niedalekiej przyszłości to bezprzewodowy dostęp do sieci będzie podstawowym modelem korzystania z Internetu. Badanie IDC przeprowadzone we współpracy z Cisco i EXATEL pokazuje jednak, że rynek wciąż wymaga edukacji i namacalnych przykładów wdrożeń. Jego ewolucję przyspieszają zmieniające się modele pracy, wzrost mobilności i nowych form dostępu do aplikacji biznesowych etc. Dlatego istotnym elementem jest inspirowanie decydentów do tego, aby tworzyć nowe usługi dla biznesu w oparciu o bezpieczne sieci WiFi i jak w pełni wykorzystać ich potencjał.

Badanie IDC, Cisco i EXATEL Sieć bezprzewodowa WLAN niezbędnym elementem polityki bezpieczeństwa IT każdej organizacji