IBM: 78% Polaków deklaruje znajomość usług w chmurze

IBM Think ogłosił, że 78% Polaków słyszało  o usługach w chmurze, a blisko 72 procent, uważa je za użyteczne – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie IBM, które zrealizowano na reprezentatywnej grupie 500 pełnoletnich Polaków.

Badanie Cloud Survey zostało zrealizowane dla IBM przez NMS Market Research  w sierpniu 2019 r. na grupie 500 respondentów z Polski w wieku 18+, z wykształceniem średnim i wyższym, reprezentatywnej pod względem płci, wieku i regionu.

Cena usług nie jest czynnikiem determinującym wybór dostawcy – na pierwszym miejscu stawia ją tylko 29% respondentów. W oczach konsumentów przede wszystkich usługa musi być bezpieczna (67%) i gwarantować, że przechowywane dane nie zostaną w żaden sposób utracone (54%). Dodatkowym plusem jest fakt, że podmiot świadczący usługi chmurowe jest dużą i godną zaufania firmą (42%).

Bardzo znaczące jest to, że Polacy uważają narzędzia dostępne w chmurze jako przyjazne  dla środowiska (70%) i darzą je dużym zaufaniem (54%). Boimy się natomiast tego,  że dane przechowywane w chmurze mogą być w przetwarzane bez naszej wiedzy (51%) lub uzyska do nich dostęp osoba do tego nieuprawniona (49%).

Musi być bezpieczna (67%), gwarantować, że przechowywane dane nie zostaną w żaden sposób utracone (54%) i dostarczana przez dużą i godną zaufania firmę (42%) – to główne czynniki definiujące nastawienie Polaków do usług chmurowych, jakie wskazane zostały w badaniu IBM.

IBM X-Force Command Cyber Tactical Operations Center (C-TOC) w Warszawie

Jak wynika z badania, blisko połowa ankietowanych (47%) pozytywnie postrzega użytkowanie chmury w sektorze publicznym, przy czym w grupie respondentów od 18. do 24. roku życia, takie nastawienie jest najwyższe. To młode pokolenie, które budowało swoje kompetencje już w modelu „as a service” i nie chce używać innych narzędzi. Wchodząc na rynek pracy, wręcz wymagają od swojego pracodawcy stosowania takich rozwiązań.

Najbardziej odpowiednimi sektorami dla zastosowań rozwiązań typu cloud, zdaniem Polaków, jest telekomunikacyjny (73%), produkcyjny (70%) oraz handlowy (70%). Co interesujące, aż 61% ankietowanych nie widzi zastosowania dla chmury w sektorze finansowo-bankowym, a 65% nie widzi jej w sektorze obronnym (wojsko i policja).

Chmura, sztuczna inteligencja i trendy w świecie nowych technologii były tematami IBM Think Summit Warsaw – najważniejszej dorocznej konferencji IBM w Polsce.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS): e-learning i chmura IBM Cloud