Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS): e-learning i chmura IBM Cloud

Jak informuje IBM Polska, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wybrała IBM Cloud w celu modernizacji swojej platformy e-learningowej i wdrożenia strategii chmury hybrydowej. Rozszerzenie programów szkoleniowych dedykowanych dla młodzieży szkolnej i skupiających się na zapobieganiu wypadkom w gospodarstwach rolnych do chmury, pomoże zwiększyć znajomość zasad  bezpieczeństwa pracy.

Przeniesienie platformy e-learningowej do chmury pozwoli nam dotrzeć do większej liczby młodych ludzi, potencjalnie narażonych na wypadki w gospodarstwach rolnych – powiedział Wacław Bejtan, Wicedyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji w KRUS.

Według NIOSH uprawa roli jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów, gdzie ryzyko obrażeń śmiertelnych i innych zagrażających zdrowiu i życiu  jest bardzo wysokie. Jak dotąd Kasa udostępniała materiały edukacyjne w postaci broszur prewencyjnych, jednak w tym roku zdecydowano się rozszerzyć program szkoleń prewencyjnych, poprzez udostępnienie kursu dla dzieci w wersji online, uruchomionego w chmurze IBM, a tradycyjną infrastrukturę IT dalej wykorzystywać w modelu on-premise.

Poprzez wdrożenie strategii chmury hybrydowej, KRUS będzie mógł płynnie skalować zasoby platformy e-learningowej, odpowiednio zwiększając i zmniejszając zapotrzebowanie w zależności od aktywności użytkowników. Możliwe będzie również łatwe przejście do usług chmurowych o wyższej wartości dodanej, takich jak AI, IoT i analityki w celu zwiększenia atrakcyjności oferowanych szkoleń i funkcjonalności, zachęcających dzieci ze środowisk wiejskich do poszerzania swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa.

 – KRUS jest jedną z wielu instytucji rządowych i firm, które wybierają rozwiązania chmury hybrydowej, aby lepiej komunikować się z klientami. Miesiące letnie są krytyczne jeśli chodzi o liczbę wypadków na wsi. Decydując się na zbudowanie swojej platformy e-learningowej w oparciu o IBM Cloud, KRUS zyskał elastyczność w zarządzaniu nią, zwiększył jej innowacyjność, a przez to wyszedł naprzeciw oczekiwaniom współczesnych rolników – mówi Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Fintech: rewolucja AI w ubezpieczeniach

KRUS realizuje ubezpieczenie społeczne rolników, które funkcjonuje na odrębnych zasadach finansowych jako dwa rodzaje ubezpieczenia:

ubezpieczenie emerytalno-rentowe, finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników;

ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, realizację świadczeń z tego ubezpieczenia gwarantują jedynie składki od rolników, gromadzone w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz ten jest osobą prawną, funkcje zarządu pełni z urzędu Prezes KRUS, pod nadzorem Rady Rolników.