Giełda: wzrost NTT

W pierwszym kwartale Spółka podwoiła zysk netto i zwiększyła przychody o jedną czwartą.

NTT System, producent sprzętu komputerowego i dystrybutor IT rozpoczął rok od wzrostów. Co więcej, mimo niekorzystnych tendencji w gospodarce, były to wzrosty naprawdę duże. W pierwszym kwartale Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,840 mln zł, czyli niemal dwa razy więcej, niż przed rokiem –  937 tys. zł. To już drugi rok z rzędu bardzo dobrych wyników Spółki – w I kw. 2018 r. zysk netto wyniósł 617 tys. zł.

W jeszcze większym stopniu wzrósł zysk przed opodatkowaniem – 2,346 tys. zł wobec 1,070 mln zł uzyskanego od stycznia do końca marca 2019 r. Tak duże wzrosty zostały osiągnięte przy przychodach w wysokości 122 mln zł (zwiększenie o 26 proc.).

Bardzo dobre wyniki Spółki znalazły też odzwierciedlenie na GPW – w pierwszym kwartale 2020 r. zysk na jedną akcję wyniósł 14 gr czyli dwa razy więcej, niż przed rokiem. Należy zaznaczyć, że wzrost ten dokonał się w okresie bardzo dużych spadków na warszawskim parkiecie.

Ciągle zyskowny ASBIS /wyniki/

W strukturze przychodów Grupy Kapitałowej NTT System najbardziej wzrosła w minionym kwartale, w stosunku do I kwartału 2019 r.,  sprzedaż podzespołów, akcesoriów, peryferii i elektroniki użytkowej z 55,8 mln zł do 71,6 mln zł. O niemal połowę wzrosła też dystrybucja sprzętu komputerowego innych producentów i wyniosła 33,5 mln zł (rok wcześniej – 22,7 mln zł).