Ciągle zyskowny ASBIS /wyniki/

ASBISc Enterprises Plc wypracował bardzo dobre wyniki finansowe w okresie całego 2019 roku, jak i w samym IV kwartale 2019 r. Warty odnotowania jest fakt, że w 2019 roku Polska po raz pierwszy od wielu lat znalazła się wśród 10 największych krajów w Grupie, pod względem generowanej sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży w 2019 r. przekroczyły 1,9 mld USD w porównaniu do 2,1 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 7%. Zysk netto w 2019 r. wzrósł o 27%, do 15,2 mln USD z 12,0 mln USD w porównywalnym okresie ubiegłego roku. W samym IV kw. 2019 r. Grupa wypracowała przychody w wysokości 664 mln USD w porównaniu do 571 mln USD w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza wzrost o 16%. Zysk netto w IV kw. 2019 r. wzrósł o 63%, do 8,0 mln USD z 4,9 mln USD w porównywalnym okresie 2019.

ASBIS pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych producentów IT, a strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W 2019 roku największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (53,5-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (blisko 27-proc. udział). Największym krajem pod względem przychodów wypracowanych w 2019 roku była Rosja. Polska, z przychodami w 2019 r. na poziomie blisko 50 mln USD, po raz pierwszy od kilku lat znalazła się wśród 10 krajów o największych przychodach w Grupie.

W styczniu 2020 roku ASBIS zawarł umowę nabycia 40% udziałów spółki CLEVETURA LLC z siedzibą w Mińsku (Białoruś) za łączną kwotę 584 tysięcy USD. CLEVETURA LLC to białoruski startup, który zaprojektował oraz wprowadził na rynek w 2019 roku unikalną, pierwszą na świecie intuicyjną klawiaturę Click&Touch opartą na opracowanej i opatentowanej przez siebie technologii Touch-Keys. Klawiatury Click&Touch będą sprzedawane pod marką Prestigio.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wypracowanych w 2019 roku wyników finansowych, szczególnie IV kwartał ubiegłego roku zaliczamy do udanych. Był to jeden z najlepszych kwartałów w naszej historii. Nasze oczekiwania na dobry rok wynikające z wyników zrealizowanych w 2018 r. zostały całkowicie zrealizowane – w momencie lekkiego odbicia rynku IT, my skorzystaliśmy na tym bardzo dużo. Obiecaliśmy skupić się na zyskowności w 2019 roku i dowieźliśmy nasze obietnice – zysk netto w samym IV kwartale wzrósł o 63%, natomiast w całym 2019 roku o 27%. W 2019 roku po raz kolejny wypłaciliśmy naszym inwestorom zaliczkę na poczet spodziewanej z zysków dywidendy, praktykę ustanowioną w 2018 r. Naszym zdaniem jest to właściwa strategia podziękowania wieloletnim inwestorom ASBIS. O całościowej dywidendzie za 2019 rok poinformujemy po zamknięciu całego roku – powiedział Siergiej Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W OKRESIE I-IV KWARTAŁY LAT 2019 I 2018

(mln USD)

IV kw.

2019 r.

IV kw.

2018 r.

Zmiana I-IV kw.

2019 r.

I-IV kw.

2018 r.

Zmiana
Przychody 664,0 571,0 +16% 1 914,9 2 069,6 -7%
Zysk brutto 34,8 29,3 +19% 104,1 98,1 +6%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 13,9 11,9 +17% 33,1 29,4 +13%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 8,0 4,9 +63% 15,2 12,0 +27%

Udział krajów byłego ZSRR w przychodach ASBIS ogółem wzrósł do 53,5% w ciągu czterech kwartałów 2019. Sprzedaż na Bliskim Wschodzie i w Afryce to głównie sprzedaż w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która w samym IV kwartale wzrosła o ponad 21%.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I-IV kw. 2019 r. oraz I-IV kw. 2018 r.

  I-IV kw. 2019 r. I-IV kw. 2018 r.
tys.
USD
% przychodów ogółem tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje bego ZSRR 1.024.436 53,50% 1.085.559 52,45%
Europa Środkowo-Wschodnia 505.974 26,42% 575.107 27,79%
Bliski Wschód i Afryka 217.855 11,38% 202.664 9,79%
Europa Zachodnia 127.464 6,66% 163.672 7,91%
Pozostałe 39.152 2,04% 42.561 2,06%
Ołem 1.914.881 100% 2.069.563 100%

Analiza według krajów pozwala na lepsze zrozumienie wspomnianych powyżej trendów. Wzrost w krajach byłego ZSRR wynikał z trendu w Rosji (+10,2% w IV kw. 2019 r. oraz -4,6% za dwanaście miesięcy 2019 r.), na Ukrainie (+33,1% w IV kw. 2019 r. oraz +4,3% za dwanaście miesięcy 2019 r.) w Kazachstanie +56,5% w IV kw. 2019 r. oraz -12,0% za dwanaście miesięcy 2019 r.) oraz na Białorusi (+27,2% w IV kw. 2019 r. oraz +4,7% za dwanaście miesięcy 2019 r.). Wzrost sprzedaży w krajach byłego ZSRR był efektem wzrostu sprzedaży nowych produktów Apple i zakończonymi dużymi projektami IT w grudniu 2019 r.

Jednocześnie, spadek w Europie Środkowo-Wschodniej był rezultatem tendencji na Słowacji (+5,6% w IV kw. 2019 r. oraz -7,2% za dwanaście miesięcy 2019 r.), w Czechach (-3,6% w IV kw. 2019 r. oraz -6,8% za dwanaście miesięcy 2019 r.) oraz w Rumunii (-26,3% w IV kw. 2019 r. oraz -22,6% za dwanaście miesięcy 2019 r.