Gamifikacja czyli wolantariat antycypowany

ONZ zidentyfikowała 17 celów zrównoważonego rozwoju, którymi są  m.in.: eliminacji ubóstwa, ograniczeniu degradacji środowiska, zapewnieniu dostępu do edukacji dobrej jakości czy praw wyborczych.

LONDON, ENGLAND – OCTOBER 20: An employee views trading screens at the offices of Panmure Gordon and Co on October 20, 2014 in London, England. Markets stabilised over the weekend following global turbulence amid fears over the Ebola virus and global economic concerns. (Photo by Carl Court/Getty Images)

ONZ planuje realizację swoich założeń do 2030 roku. W promocję tej idei zaangażowały się inne organizacje, a także dostawca zaawansowanych rozwiązań analitycznych, firma SAS, która stworzyła aplikację edukacyjną GatherIQ™. Uczniowie analizując dane, rozwiązują zadania, za które otrzymują punkty. Są one następnie przeliczane na pieniądze, które zostają przekazane na realizację wybranej przez nich inicjatywy. To od uczniów zależy, czy zebrane przez nich środki posłużą do budowy studni w miejscu, gdzie jest ograniczony dostęp do wody pitnej, czy sfinansowania warsztatów dla sierot, które umożliwią im wejście w dorosłe życie.

Polska a wolontariat

Jak wynika z danych CBOSu, Polacy nie są zbyt skłonni do wolontariatu. W ciągu minionego roku jedynie 7% respondentów badania „Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 r.” wskazało, że pracowało w tym charakterze. Na cele dobroczynne chętniej przeznaczamy pieniądze (74% odpowiedzi) i rzeczy, takie jak ubrania czy książki (62% odpowiedzi). Wspieramy też szczytne idee naszą pracą czy usługami (21% wskazań). Nowoczesne technologie pozwalają stworzyć narzędzia do promowania aktywności społecznej, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. ONZ wykorzystuje aplikację analityczną stworzoną przy współpracy z SAS do budowania postaw altruistycznych wśród młodzieży.

Aplikacja GatherIQ zakłada element gamifikacji. Użytkownicy realizują kolejne zadania podobnie jak w grze komputerowej. Największym beneficjentem rywalizacji między uczniami są osoby wykluczone z całego świata, do których swój projekt adresuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Datek za odblokowanie osiągnięcia wynosi w przeliczeniu mniej niż 1 zł, ale suma tych donacji może mieć duże znaczenie. Podczas samego SAS Global Forum, które odbyło się w kwietniu tego roku, za pomocą podobnej aplikacji udało się zebrać 5 tysięcy USD na rzecz organizacji Boys and Girls Clubs of Greater Dallas.

Wspólny projekt ONZ i SAS to wyjątkowa inicjatywa, która łączy edukację z zakresu analityki z zaangażowaniem społecznym. Umiejętności zdobyte przez uczniów dadzą im podstawy do poszerzania wiedzy z zakresu statystyki, matematyki, ekonometrii, uczenia maszynowego czy programowania. W przyszłości pozwoli im to rozpocząć pracę jako analityk big data. Obecnie na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu, a Harvard Business Review określił tę profesję mianem najseksowniejszego zawodu XXI wieku.

Badanie SAS: straty jako nadużycie wydatków służbowych

Badanie „Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 r.”