Badanie SAS: straty jako nadużycie wydatków służbowych

Według badań SAS przeprowadzonych w 16 krajach regionu EMEA (Europe, Middle East, Africa), 37% firm przyznało, że ponosi straty z powodu nadużyć ze strony pracowników w związku z podróżami służbowymi.

Choć Polska na tym tyle wypada jeszcze gorzej (43% wskazań), aż 40% respondentów uważa, że straty z tego tytułu są marginalne. Niepokojące jest również, że 43,4% firm w dalszym ciągu polega na ręcznej kontroli i przestarzałym oprogramowaniu opartym na zdefiniowanych regułach.

Ponad 43% polskich firm doświadcza nadużyć związanych z podróżami i wydatkami służbowymi – wynika z nowych badań przeprowadzonych przez SAS. Pracownicy zawyżają koszty wyjazdów lub dokonują w tym czasie prywatnych zakupów. Inne rodzaje nadużyć finansowych, z którymi borykają się rodzime firmy, obejmują fałszowanie ofert przetargowych (ponad 26%), podwójne wystawianie faktur (20%) oraz oszustwa popełniane przez pracowników korzystających z firmowych kart kredytowych (ponad 33%).

Badania SAS Unmasking the enemy within: how smart analytics can stop procurement fraud odbyły się w 16 krajach regionu EMEA, w tym: Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Grecji, Turcji, Hiszpanii i Polsce. Respondenci reprezentowali wiele różnych branż, takich jak: technologie informacyjne, inżynieria i budownictwo, produkcja, edukacja, handel hurtowy i detaliczny.

Eksperci SAS podkreślają, że firmy z regionu EMEA muszą zainwestować w lepsze mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych. Badania SAS pokazują, że tylko w Polsce blisko 27% firm zatwierdza wnioski o udzielenie zamówienia ręcznie, aby zminimalizować błędy lub nadużycia i tyle samo polega na pracownikach, których zadaniem jest kontrolowanie całego procesu. Specjaliści SAS wskazują, że techniki te często wiążą się z ryzykiem wystąpienia błędu ludzkiego, co nie ma miejsca w organizacjach, w których pracownicy działu kontroli wykorzystują systemy analityczne. Inne, najczęściej stosowane techniki śledzenia nadużyć obejmują kontrolę manualną (ponad 43%), oprogramowanie oparte na zdefiniowanych regułach (prawie 30%) czy integrację i deduplikację danych (30%).

Polski biznes stawia na analitykę

Polskie przedsiębiorstwa wypadają bardzo pozytywnie jeżeli chodzi o stopień implementacji rozwiązań analitycznych w procesie kontroli nadużyć. Niemal 1/3 rodzimych respondentów przyznało, że wykorzystuje zaawansowaną analizę danych do ich monitorowania. Optymizmem napawa również fakt, że ponad 2/3 firm prowadzi regularne audyty wenętrzne. Głównymi barierami w stosowaniu zaawansowanych metod analitycznych jako narzędzia zapobiegawczego w przypadku oszustw lub błędów w zamówieniach są: preferowanie ręcznego przetwarzania danych (33,3%.) oraz wysokie koszty wdrożenia (33%). Podobne przeszkody uniemożliwiają przedsiębiorstwom wdrożenie sztucznej inteligencji lub automatyzacji, jako narzędzi do walki z możliwymi nadużyciami.

Artificial Intelligence in Banking and Risk Management: badanie SAS i GARP

Zasada ograniczonego zaufania

Nawet jeśli organizacja posiada ścisły, wewnętrzny system zwalczania nadużyć, mogą być one popełniane przez podwykonwaców. Dlatego też przedsiębiorstwa muszą bardziej koncentrować się na firmach, z którymi współpracują i częściej dokonywać audytów. W Polsce tylko 30% firm monitoruje sieć dostawców co kwartał. 16,7% przeprowadza audyty co roku, a 10% dwa razy w roku. Blisko 17% nadzoruje współpracę z dostawcami ad hoc.

SAS Unmasking the enemy within: how smart analytics can stop procurement fraud