Europa stawia na AI/SI: 3. edycja raportu „Iloraz sztucznej inteligencji. Potencjał sztucznej inteligencji w sektorze publicznym”

Zarządzanie jednostkami służby zdrowia, diagnoza i leczenie chorób, prognozowanie procesu wypłat unijnych dotacji, konwersja i porządkowanie dokumentacji z rozpraw sądowych, czy klasyfikowanie milionów dokumentów w krajowych archiwach to wybrane działania, które pozornie nie mają ze sobą związku. To, co je faktycznie łączy to wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji do usprawnienia kluczowych procesów w administracji publicznej i przedsiębiorstwach świadczących usługi publiczne.

Do przygotowania III edycji raportu „Iloraz sztucznej inteligencji” Microsoft zaprosił ekspertów z ośrodka THINKTANK. W tym wydaniu obszar badań rozszerzono do całego regionu CEE. Opracowanie tym razem przedstawia wdrożenia wykorzystujące moc technologii w instytucjach sektora publicznego i spółkach skarbu państwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Kolejne części dokumentu są poświęcone kwestiom aktualnego stanu regulacji prawnej technologii sztucznej inteligencji w regionie CEE i Unii Europejskiej. Ponadto jeden rozdział poświęcono wyzwaniom społeczno-ekonomicznym i etycznym.

 – Potrzebujemy wielopłaszczyznowej i otwartej dyskusji o rozwoju sztucznej inteligencji, po to by nie zostać w tyle wraz z fałszywymi mitami, które narosły wokół tej technologii. Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej w Europie, której towarzyszy proces formułowania strategii państw UE w obszarze SI oraz debata o etycznych wymiarach i sposobach regulacji SI oraz o jej wpływie na rynki pracy. Wszystko po to, by świadomie i z pełnym zaufaniem czerpać z możliwości tej technologii w rozwoju gospodarki, przedsiębiorstw i każdego z nas – mówi Michał Jaworski z polskiego oddziału Microsoft.

W rozdziale zawierającym 7 przykładów wdrożeń w CEE znalazł się m.in. polski LOTOS, który stosuje sztuczną inteligencję i chmurę obliczeniową do zwiększenia opłacalności przerobu ropy naftowej. Takie przykłady można mnożyć, a rachunek końcowy jest wyrażony w postaci wzrostu konkurencyjności Polski i innych krajów UE.

/…/

Więcej na Microsft Polska 

Microsoft i Google: ponad 3 mld dol. inwestycji w Polsce