Ericsson Mobility Report 2018

Wg firmy Ericsson do końca 2024 roku zasięg 5G pokryje ponad 40 procent globalnej populacji, a ulepszony mobilny internet szerokopasmowy osiągnie poziom 1,5 miliarda abonamentów.

Sprawi to, że, zgodnie z Ericsson Mobility Report 2018, 5G będzie najszybszą generacją technologii komórkowej, która zostanie wdrożona w skali globalnej.

Kluczowymi czynnikami wdrożenia technologii 5G jest zwiększona pojemność sieci, niższy koszt na gigabajt i nowe wymagania dotyczące użycia.

  • Ameryka Północna i Azja Północno-Wschodnia będą przewodzić we wprowadzaniu 5G. Przewiduje się, że do końca 2024 roku w Ameryce Północnej subskrypcje 5G będą stanowić 55 procent subskrypcji mobilnych. Prognoza dla Azji Północno-Wschodniej wynosi ponad 43 procent.
  • Prognoza dla Europy Zachodniej wskazuje, że do końca 2024 roku 5G będzie stanowić około 30% abonamentów mobilnych w tym regionie.
  • Wykorzystanie technologii NB-IoT i Cat-M1 napędza wzrost liczby połączeń komórkowych IoT na całym świecie. Przewiduje się, że z prognozowanych na 2024 r. 4,1 miliarda abonamentów IoT, liczba dla Azji Północno-Wschodniej wyniesie 2,7 miliarda – co odzwierciedla zarówno ambicje, jak i wielkość rynku IoT w tym regionie.

Zróżnicowane i zmieniające się wymagania w szerokim zakresie zastosowań skłaniają usługodawców do wdrażania na swoich rynkach zarówno NB-IoT, jak i Cat-M1.

Pomiędzy trzecim kwartałem 2017 a trzecim kwartałem 2018 mobilny przesył danych wzrósł o 79 procent – Chiny były główną siłą napędową tego wzrostu.

W trzecim kwartale 2018  mobilny przesył danych wzrósł o 79 procent rok do roku, co jest najwyższym wzrostem od 2013. Wyraźny wzrost został spowodowany zwiększonym przesyłem danych na smartfon w Azji Północno-Wschodniej, głównie w Chinach. Przy wzroście ruchu na smartfon wynoszącym około 140 procent między końcem 2017 a końcem 2018 region odnotowuje drugi najwyższy poziom przesyłu danych na smartfon na poziomie 7,3 gigabajta na miesiąc. Jest to porównywalne do przesyłania danych wideo HD przez około 10 godzin miesięcznie.

IDC: cyfryzacja wg modelu biznesowego /badanie/

Najwyższy ruch danych na jeden smartfon występuje w Ameryce Północnej do końca tego roku ma wynieść 8,6 gigabajtów na miesiąc  – co można porównać do przesyłania danych wideo HD przez ponad 12 godzin miesięcznie.

Przewiduje się, że latach 2018-2024 łączny ruch danych w sieci komórkowej wzrośnie pięciokrotnie, a że do końca tego okresu sieci 5G będą obsługiwać 25 procent ruchu mobilnego.

Ericsson Mobility Report 2018 zawiera także artykuły na temat stałego dostępu bezprzewodowego i tego, jak sprawić, by stał się rzeczywistością, na temat przesyłania strumieniowego wideo w gigabajtach zamiast megabajtów oraz rozwoju rynku inteligentnej produkcji bezprzewodowej.

Ericsson Mobility Report 2018