Cyfrowa transformacja: badanie Microsoft, społeczności CIONET, Digital Excellence oraz firmy Neurohm /PDF/

W badaniu Microsoft, społeczności CIONET i Digital Excellence oraz firmy Neurohm przeprowadzonym wśród liderów polskiego biznesu, 75 proc. pytanych odpowiedziało, że cyfrowa transformacja jest jednym z kluczowych filarów strategii ich firm.

Prawie wszyscy uczestnicy badania CO O CYFROWEJ TRANSFORMACJI SĄDZĄ LIDERZY POLSKIEGO BIZNESU? potwierdzają również, że cyfrowe narzędzia przyczyniają się do rozwoju ich firm. Jednocześnie tylko 38 proc. respondentów jest w pełni przekonana, że ich firmy dobrze rozumieją potrzeby klienta w erze cyfrowej. Z kolei ¼ uczestników badania odpowiedziała przeciwnie, a ich deklaracja była równie mocna w sferze emocjonalnej. Pokazuje to, że w dalszym ciągu wiele firm rozpoczyna cyfrową transformację i swojego biznesu i nie doświadczyło jeszcze wymiernych korzyści z niej płynących.

Badaniem zostało objętych 216 polskich liderów IT i biznesu, którzy przedstawili swoje opinie na temat działania przedsiębiorstw w erze cyfrowej. Metodyka badania nie skupiała się jedynie na racjonalnej deklaracji respondentów, analizowano również stopień ich emocjonalnej pewności dotyczącej wyboru.

 – i Transformacja cyfrowa zajmuje wysokie miejsce na agendzie liderów biznesu w polskich firmach, co jednoznacznie potwierdzają wyniki badania. Kluczową kwestią pozostaje jednak, jak ją skutecznie przeprowadzić uwzględniając specyfikę danej branży czy sektora gospodarki? Tutaj właśnie dostrzegamy naszą rolę, aby wspierać klientów w procesie zmian i towarzyszyć im jako zaufany partner na każdym etapie transformacji– podkreśla Mark Loughran, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft.

Wyniki pokazują, że na poziomie racjonalnym niemal wszyscy dostrzegają korzyści transformacji cyfrowej. 74 proc. respondentów przyznało, że inwestycje w nowe technologie przynoszą im realne zyski finansowe. Jednakże, na poziomie emocjonalnym obserwujemy umiarkowane przekonanie, co do efektów zastosowania cyfrowych narzędzi. Oznaczać to może, że w dalszym ciągu wiele firm jest na początkowym etapie wdrażania strategii cyfrowej transformacji swojego biznesu a liderzy wciąż szukają potwierdzenia swoich decyzji, analizując uzyskane i spodziewane korzyści.

Kluczem do zrozumienia dzisiejszego klienta, jego zachowań, potrzeb i oczekiwań jest właśnie cyfryzacja. Badania pokazują, że firmy nie rozumieją w pełni kim jest klient w erze cyfrowej i w związku z tym nie mogą być pewne, czy decyzje biznesowe które podejmują w obszarze cyfryzacji produktów i usług są na pewno trafione i spełniają oczekiwania klienta. Polegają bardziej na przeczuciach, wybierając z szerokiego spektrum dostępnych rozwiązań, co powoduje, że nie zawsze otrzymują pożądane efekty. Dlatego tak ważne jest czerpanie z doświadczeń firm, które przeszły już tę drogę i z sukcesem wdrożyły cyfrowe rozwiązania, stawiając swoich klientów w centrum tych zmian– mówi Magda Taczanowska, Członek Zarządu, Dyrektor Segmentu Enterprise w polskim oddziale Microsoft.

Prawie wszyscy respondenci (92 proc.) przyznali zgodnie, że narzędzia cyfrowe skracają czas wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek. 80 proc. ankietowanych potwierdziło również, że cyfryzacja usług i produktów przynosi wzrost biznesu w ich firmach. Trzeba jednak podkreślić, że wyrazili przy tym umiarkowany poziom emocjonalnej pewności.

Chmura obliczeniowa, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, rzeczywistość mieszana i wiele innych dostępnych technologii stymuluje przedsiębiorstwa i instytucje do rozwoju. Tempo osiągania gotowości rynkowej, wynikające ze skrócenia czasu wprowadzania produktów i usług na rynek, może decydować o przewadze konkurencyjnej firmy. Z drugiej strony średni poziom prezentowanej pewności dowodzi, że nie wszyscy spośród respondentów doświadczyli już tego zjawiska. Potwierdza to, że wiele firm widzi potrzebę strategii cyfrowej zmiany, jednak nadal jest w fazie planowania i wdrażania pierwszych kroków na drodze jej realizacji.

Cyfrowa Transformacja 2.0: Kolejna generacja technologii kształtuje przemysł wytwórczy

  • Badanie wyraźnie pokazuje, że polscy liderzy IT i biznesu nie mają wątpliwości co do efektów zastosowania chmury obliczeniowej.
  • Niemal 60 proc.respondentów jest pewnych, że rozwiązania oparte na chmurze są bezpieczne i będą je stosować w najbliższej przyszłości (63 proc.).
  • Deklarowane przekonanie o bezpieczeństwie chmury jest tym istotniejsze, że 88 proc. badanych jest całkowicie pewnych, że cyberataki są realnym zagrożeniem dla ich firmy.

Więcej w raporcie  CO O CYFROWEJ TRANSFORMACJI SĄDZĄ LIDERZY POLSKIEGO BIZNESU?