Cyfrowa Transformacja 2.0: Kolejna generacja technologii kształtuje przemysł wytwórczy

O kolejnej generacji technologii i jej wpływie na przemysł wytwórczy pisze Nick Offin, Head of Sales, Marketing and Operations, Toshiba Northern Europe

Wdrożenie technologii 5G będzie ogromnie ważne dla sektora wytwórczego. Zwiększona prędkość i przepustowość sieci umożliwią producentom efektywniejsze wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) oraz urządzeń brzegowych. Wynika z tego konwergencja wielu technologii – z których 5G jest jednością i działa jak katalizator – a wszystko to może jeszcze bardziej zrewolucjonizować proces produkcyjny. IoT, AI (sztuczna inteligencja), wirtualna i wspomagana rzeczywistość oraz Mobile Edge Computing (MEC – mobilne rozwiązania do obliczeń brzegowych), by wymienić tylko kilka przykładów, wszystkie stanowią solidną podstawę ułatwiającą w 2019 roku przyjęcie 5G w sferze komercyjnej.

Mobile Edge Computing (MEC) w przemyśle

Mobilne obliczenia brzegowe mogą odgrywać ważną rolę w erze bezprecedensowej mobilności, zwłaszcza w takich branżach jak branża wytwórcza, w której wiele osób pracuje w różnych miejscach. Praca zdalna zmniejsza obciążenie operacyjne i opóźnienia, przetwarzając najbardziej krytyczne dane na krawędzi sieci, blisko źródła ich pochodzenia. Umożliwia to także zbieranie i dystrybuowanie ważnych informacji tam, gdzie połączenia sieciowe są niedoskonałe lub zbyt drogie.Jak przewiduje IDC, do 2022 roku ponad 40 procent operacji przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa w chmurze będą stanowiły obliczenia brzegowe.

Przemysł 4.0: technologie antycypują zmiany

Dzięki zdolności do przeprowadzania wydajnych obliczeń z każdego miejsca, Mobile Edge Computing umożliwia powszechne wykorzystanie rozwiązań IoT w przemyśle. MEC zrobi dla pracowników fabryk to, co dla kadry biurowej zrobiły laptopy i smartfony – da im nowe możliwości działania.Jednym z przykładów jest wykorzystanie inteligentnych okularów Assisted Reality. Już dziś ułatwiają one pracownikom fabryk efektywniejsze realizowanie powierzonych im zadań chociażby poprzez dostęp w czasie rzeczywistym do specyfikacji i instrukcji, dzięki czemu pracownicy są dokładniejsi, i wydajniejsi.

Priorytet: Bezpieczeństwo

Możliwości oferowane przez nowe technologie idą w parze z potrzebą doskonałego zabezpieczania wciąż rosnącej sieci. Cyberprzestępcy doskonalą swoje działania i robią wszystko, aby wykorzystać potencjalne słabe punkty w całej infrastrukturze IT. Badania SonicWall ujawniły 275 procentowy wzrost liczby zaszyfrowanych ataków w 2018 r. Bezpieczeństwo musi pozostać priorytetem dla szefów IT przemysłu wytwórczego. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Toshibę wykazało, że aż 72% producentów wymienia bezpieczeństwo danych jako priorytet inwestycyjny.

Producenci mogą chronić cenne dane za pomocą takich rozwiązań jak MEC, pozwalający na lokalne szyfrowanie danych i ich translację na protokół komunikacyjny, jeszcze przed przesłaniem za pośrednictwem chmury do serca firmy. Niezależnie jednak od zastosowanych rozwiązań bezpieczeństwa, żadna infrastruktura informatyczna nie jest w pełni chroniona, dopóki personel nie zostanie przeszkolony w zakresie zrozumienia zmieniających się zagrożeń informatycznych i sposobów minimalizowania ryzyka. Ważne jest, by korzystać z nowych technologii i utrzymać wysoką pozycję w konkurencyjnej branży. Technologia 5G, IoT i Mobile Edge Computing wytyczają nowy szlak mobilności i produktywności przedsiębiorstw.