Cisco: automatyzacja i analityka wpłyną na zmiany w IT /PDF/

Cisco ogłosiło wdrożenie nowego Indeksu Gotowości Operacyjnej IT, ujawniającego, jak dane zmieniają sposób zarządzania działami IT przez firmy. Indeks stworzono na podstawie badania ankietowego obejmującego 1500 doświadczonych liderów IT z całego świata.

Celem było zrozumienie, na jakim etapie drogi do cyfrowej transformacji znajdują się firmy. Badanie ujawniło czterostopniowy model dojrzałości operacyjnej IT, skupiając uwagę na zachowaniach firm w obliczu różnych wyzwań.

Indeks Gotowości IT

Obecnie około 78 proc. budżetów IT przeznaczane jest na bieżącą działalność biznesu. Te dane pokazują jak niewiele zasobów pozostaje na wdrażanie innowacji. Istnieje jednak sposób relokacji firmowych funduszy, kładący nacisk na działania związane z cyfrową transformacją, a niektóre firmy już teraz czynią postępy we wdrażaniu modelu dojrzałości operacyjnej IT.

4 poziomy aktywności firmy

 • REAKTYWNY: „Reagujemy na zdarzenia, w chwili, w której zachodzą”. Obecnie na tym poziomie znajduje się 26% badanych firm, za dwa lata chciałoby na nim być 7%.
 • PROAKTYWNY: „Uczymy się na minionych zdarzeniach, aby udoskonalić nasze procesy” – 38% firm obecnie vs. 27% za 2 lata.
 • PRZEWIDUJĄCY: „Wykorzystujemy dane aby przewidzieć i móc zareagować na nadchodzące wydarzenia” – 22% obecnie vs. 33% za 2 lata.
 • ZAPOBIEGAJĄCY: „Wykorzystujemy dane do ciągłego udoskonalania naszych wyników” – 14% obecnie vs. 33% za 2 lata.

Organizacje o wyższym poziomie dojrzałości charakteryzuje wykorzystanie bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych przetwarzających większą ilość danych pozyskiwanych z całej infrastruktury IT oraz bardziej powszechne korzystanie z automatyzacji procesów. Prowadzenie działań „prewencyjnych” wymaga analizy zebranych informacji, dzięki którym organizacje mogą przewidzieć niespodziewane sytuacje takie jak np. brak prądu. Niezbędna jest także automatyzacja, która pozwala na ciągłe wprowadzanie zmian i utrzymanie firmy w optymalnej kondycji.

Raport CiscoVisual Networking Index (VNI)

Kluczowe dane raportu

 • 28 proc. budżetów IT respondentów badania przeznaczane jest na korektę i optymalizacje działań IT. 68 proc. ankietowanych przewiduje wzrost wydatków w tym obszarze w przeciągu następnych 12 miesięcy.
 • 40 proc. respondentów już teraz podejmuje ważne decyzje biznesowe w oparciu o dane operacyjne pozyskiwane dzięki infrastrukturze IT.

Inwestycja w operacje IT zwiększa korzyści dla klienta i buduje wartość firmy

 • 88 proc. liderów IT potwierdza, że inwestycje w procesy IT w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy, zwiększyły satysfakcję konsumentów. 89 proc. dostrzegło też znaczną poprawę w zakresie innowacji.

Opracowanie modelu umożliwiającego tworzenie prognoz biznesowych to zaledwie początek

 • Jedynie 14 proc. firm biorących udział w badaniu osiągnęło najwyższy poziom w zakresie procesów IT, włączając w to działania „prewencyjne”. 26 proc. nadal znajduje się na początkowym etapie – reaguje „po fakcie”. 33 proc. planuje wdrożyć działania „prewencyjne” w ciągu najbliższych dwóch lat.
 • Najbardziej zaawansowane firmy, prowadzące działania prewencyjne, są dwukrotnie bardziej skłonne, aby prowadzić ciągłą automatyzację (w porównaniu z organizacjami o najniższym zaawansowaniu). Natomiast 50 proc. respondentów częściej prowadzi stale aktualizowany zbiór danych pochodzących z całej firmy.
 • Zaledwie 25 proc. pozyskuje dane na bieżąco. 17 proc. wykorzystuje automatyzacje opartą na analizie w czasie rzeczywistym. Większość czynności nadal wykonywana jest okresowo.

Sztuczna Inteligencja + Talent = Sukces

 • 42 proc. określiło sztuczną inteligencję jako technologię mającą największy wpływ na procesy automatyzacji. 51 proc. odpowiedziało, że korzysta z pewnych algorytmów AI (ang. Artificial Intelligence) w celu jej usprawnienia.
 • 70 proc. przedsiębiorstw zatrudnia specjalistów na stanowisku „Chief Data Officer” (Specjalisty ds. zarządzania danymi), co ma kluczowe znaczenie dla zarządzania danymi w celu optymalizacji zarówno działań IT, jak i biznesowych. Korporacje zatrudniają średnio ok. 40 specjalistów w zakresie data science.

Zewnętrzni dostawcy to kluczowe źródła danych

 • 84 proc. badanych przyznało, że dostęp do zewnętrznych zasobów danych jest niezbędny. Organizacje o najwyższym stopniu zaawansowania w większości korzystają ze źródeł zewnętrznych w celu wykonywania czynności operacyjnych (np. agregacji danych). Dostawcy niedługo staną się kluczowym źródłem pozyskiwania danych.

Cyberbezpieczeństwo polega na danych

 • 82 proc. respondentów gromadzi dane operacyjne i wydajnościowe dotyczące ich infrastruktury cyberbezpieczeństwa. To więcej niż w jakimkolwiek innym sektorze IT. Sektor bezpieczeństwa ma największe zapotrzebowanie na wgląd w dane oraz kontrole w czasie rzeczywistym.

IoT to połączenie IT i biznesu

 • 74 proc. organizacji będących na „zapobiegającym” poziomie dojrzałości pobiera dane z urządzeń składających się na ekosystem Internetu rzeczy – w porównaniu z 59 proc. organizacji „reaktywnych”. 77 proc. wszystkich firm przyznało, że Internet rzeczy ma kluczowe znaczenie w efektywnym prowadzeniu infrastruktury IT.

Gromadzenie odpowiednich operacyjnych danych IT, wyciąganie z nich właściwych wniosków oraz pełne wykorzystanie możliwości automatyzacji w całej infrastrukturze daje firmom szansę na wyróżnienie się spośród innych. Szefowie IT powinni teraz skupić się na innowacji.

Cisco Indeks Gotowości Operacyjnej