Cisco Annual Internet Report (2018–2023)

Cisco Annual Internet Report: do 2023 roku ponad 10% połączeń mobilnych na świecie będzie obsługiwanych przez 5G; w Polsce będzie to 2%.

Jak wynika z nowego raportu Cisco „Annual Internet Report” (dawniej Visual Networking Index – VNI), do 2023 roku połączenia 5G będą obsługiwały już ponad 10% globalnych połączeń mobilnych. Średnia szybkość połączeń 5G będzie 13 razy większa niż przeciętnych połączeń mobilnych, osiągając 575 megabitów na sekundę. Dzięki zwiększonej wydajności, 5G zapewni bardziej dynamiczną infrastrukturę mobilną dla projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz Internet rzeczy, włączając w to autonomiczne samochody, inicjatywy smart city, inteligentne rozwiązania w służbie zdrowia, wideo i inne.

Przez ostatnie 50 lat, w każdej dekadzie prezentowano nową, niezwykle innowacyjną technologię mobilną. W tym czasie wymagania odnośnie przepustowości sieci mobilnych bardzo się zmieniły. Początkowo obsługiwały one jedynie połączenia głosowe i wiadomości tekstowe, obecnie są to treści wideo Ultra HD oraz aplikacje AR i VR.

Dane dotyczące Polski

 • Do 2023 roku w Polsce będzie 33,4 miliona użytkowników sieci mobilnych (co stanowi 89% populacji).
 • Liczba publicznych hotspotów Wi-Fi w Polsce (włączając w to hotspoty domowe) wzrośnie ponad dwukrotnie, z 3,1 miliona w 2018 r. do 6,9 miliona w 2023 r.
 • W Polsce średnia szybkość sieci stacjonarnych wzrośnie niemal pięciokrotnie, z 38,5 Mbps w 2018 do 180,4 Mbps w 2023 r.
 • W Polsce średnia szybkość sieci Wi-Fi w urządzeniach mobilnych wzrośnie ponad dwukrotnie, z 20,1 Mbps w 2018 do 45 Mbps w 2023 r.
 • W Polsce średnia szybkość połączeń mobilnych wzrośnie niemal trzykrotnie, z 15,6 Mbps w 2018 do 45,4 Mbps w 2023 r.
 • Do 2023 r. w Polsce będzie 1,9 miliona połączeń 5G. Będą one stanowiły 2% wszystkich połączeń mobilnych.
 • Do 2023 r. 4G będzie odpowiadało za 62% połączeń mobilnych w Polsce, w porównaniu z 54% w 2018 r.
 • Do 2023 r. 3G oraz sieci niższej generacji będą odpowiadały za 24,5% połączeń mobilnych w Polsce. W 2018 r. stanowiły one aż 44,2%.
 • W Polsce do 2023 r. zostanie ściągnięte 1,8 miliarda aplikacji.

Na całym świecie oczekiwania użytkowników prywatnych i biznesowych względem sieci mobilnych stale rosną, co wiąże się z coraz większą popularnością aplikacji mobilnych. Media społecznościowe, streaming wideo, rozwój e-commerce, gaming czy cyfryzacja biznesu w celu zwiększenia produktywności przyczynią się do dalszego wzrostu liczby aplikacji mobilnych. Cisco przewiduje, że do 2023 roku zostaną one ściągnięte niemal 300 miliardów razy.

Wnioski z Cisco Annual Internet Report (2018 – 2023)

Cisco Annual Internet Report obejmuje sieci mobilne, Wi-Fi oraz stacjonarne. W publikacji zawarto prognozy ilościowe dotyczące wzrostu liczby użytkowników, urządzeń, połączeń i wydajności sieci, a także trendy na lata 2018 – 2023.

 1. Globalne prognozy dot. użytkowników urządzeń mobilnych i Internetu do 2023 r.
  • Ponad 70% globalnej populacji (5,7 miliarda ludzi) będzie miało dostęp do połączeń mobilnych (2G, 3G, 4G lub 5G).
  • Użytkownicy Internetu będą stanowili 66% globalnej populacji (5,3 miliarda ludzi).
 2. Przewidywania dotyczące urządzeń i połączeń do 2023 r.
  • Do 2023 r. na jedną osobę będzie przypadało 3,6 urządzenia / połączenia sieciowego i niemal 10 urządzeń / połączeń sieciowych na gospodarstwo domowe.
  • Niemal połowa (47%) wszystkich urządzeń i połączeń będzie w stanie obsługiwać streaming video.
  • Połączenia M2M (machine-to-machine), które obsługują szeroki zakres aplikacji IoT, będą stanowiły około 50% (14,7 miliarda) wszystkich urządzeń i połączeń.
 3. Przewidywania dotyczące globalnych połączeń mobilnych do 2023 r.
  • 45% wszystkich urządzeń łączących się z siecią będzie to robić poprzez połączenie mobilne (3G i sieci niższej generacji, 4G, 5G oraz sieci LPWA – Low Power Wide Area), a 55% będzie podłączonych za pomocą kabla lub poprzez Wi-Fi.
  • Globalne połączenia 5G będą stanowiły 10,6% wszystkich połączeń mobilnych. W 2018 r. było ich 0%.
  • Do 2023 r., globalne połączenia LPWA będą stanowiły 14,4% wszystkich połączeń mobilnych, w porównaniu do 2,5% w 2018 r.
 4. Prognozy dotyczące Wi-Fi do 2023 r.
  • Liczba hotspotów Wi-Fi na całym świecie wzrośnie czterokrotnie w okresie 2018 – 2023. W 2023 r. na świecie będzie niemal 628 milionów publicznych hotspotów Wi-Fi, w 2018 r. było ich 169 milionów.
  • Liczba hotspotów Wi-Fi 6 na całym świecie wzrośnie trzynastokrotnie w okresie 2020 – 2023 i będą one stanowiły 11% wszystkich publicznych hotspotów Wi-Fi.
 5. Przewidywania dotyczące globalnej wydajności sieci (mobilnej, Wi-Fi, sieci stacjonarne) do 2023 r.
  • Średnia globalna prędkość połączeń mobilnych będzie ponad trzykrotnie większa i wzrośnie z 13 Mbps (2018) do 44 Mbps (2023).
  • Średnia globalna prędkość połączeń Wi-Fi będzie ponad trzykrotnie większa i wzrośnie z 30 Mbps (2018) do 92 Mbps (2023).
  • Średnia globalna prędkość połączeń w sieciach stacjonarnych będzie ponad dwukrotnie większa i wzrośnie z 46 Mbps (2018) do 110 Mbps (2023).
 6. Globalne trendy z zakresu cyberbezpieczeństwa w okresie 2018 – 2019
  • W skali globalnej, częstotliwości ataków DDoS wzrosła o 39%.
  • W skali globalnej natężenie ataków wzrosło o 63%.
  • Średnia wielkość ataku DDoS wyniosła 1 Gbps (23% ataków jest większa niż 1 Gbps). Odnotowano 776% wzrost ataków DDoS wielkości od 100 Gbps do 400 Gbps.

 

Cisco: 2020 Global Networking Trends /PDF/

 

Cisco „Annual Internet Report” (dawniej Visual Networking Index – VNI)