Cisco: 2020 Global Networking Trends /PDF/

Sieć jest kluczowa dla współczesnego biznesu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie produktywności pracowników, poprawę doświadczeń klienta, czy ochronę danych, sieć stanowi podstawę sukcesu.

Jednocześnie sieć znajduje się w centrum największej ewolucji od czasu powstania Internetu, tworząc szansę dla liderów IT i ich zespołów na innowacje. Cisco zapytało ponad 2000 liderów IT i specjalistów ds. sieci o to, jakie priorytety nadają inwestycjom, a także o obecny stan ich sieci.

Jak wynika z najnowszego badania Cisco 2020 Global Networking Trends, maksymalizacja wartości biznesu stanowi główny priorytet działów IT. Oznacza to potrzebę zwiększenia poziomu innowacji oraz dostosowania działań w zakresie technologii do założeń strategii biznesowych. W badaniu Cisco wzięło udział ponad 2000 liderów IT i specjalistów ds. sieci.

 –  Dziś zespoły IT zarządzają złożonymi sieciami o krytycznym znaczeniu dla firm. Sieci te stają się coraz bardziej wydajne w dostarczaniu złożonych danych. Jednak wykorzystanie tych danych do optymalizacji procesów, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lub wpływu sieci na biznes, wymaga nowych narzędzi. Dlatego zespoły IT wdrażają rozwiązania z zakresu sieci intuicyjnej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Biznes tego oczekuje. Sztuczna inteligencja pomoże zespołom IT przerwać status quo. Implementując analitykę predykcyjną i działania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, zespoły IT oprócz utrzymywania obecnego stanu projektów, zaczną również wprowadzać innowacje biznesowe – mówi Scott Harrell, starszy wiceprezes i dyrektor generalny w Cisco Enterprise Networking. 

Kluczowe wnioski z badania 2020 Global Networking Trends Report and Survey

Liderzy IT przewidują, że w ciągu najbliższych pięciu lat, nowe technologie bezprzewodowe, Internet rzeczy, działania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wykrywanie zagrożeń i naprawianie wyrządzonych przez nie szkód, będą miały największy wpływ na ich strategię i architekturę sieciową.

Na szczycie listy priorytetów globalnych liderów IT i specjalistów ds. sieci znajduje się maksymalizacja wartości biznesowej IT i jak najlepsza odpowiedź na potrzeby biznesu.

 • Prawie 40% liderów IT wskazało maksymalizację wartości biznesowej IT jako główny priorytet. Cel ten znalazł się wyżej niż uproszczenie operacji, zwiększenie produktywności pracowników i ograniczenie naruszeń bezpieczeństwa.
 • Liderzy i specjaliści ds. sieci uważają, że do osiągnięcia tego celu niezbędne są inwestycje w technologie z zakresu sztucznej inteligencji. Prawie 50% specjalistów ds. sieci wierzy, że większe wykorzystanie analityki i AI pomoże w stworzeniu idealnej sieci.

Nadchodzi sieć intuicyjna, która umożliwia organizacjom rozbudowę w oparciu o własne, zdefiniowane programowo zasoby.

 • 41% uczestników badania twierdzi, że posiada przynajmniej jedną instancję sieci definiowanej programowo w ramach co najmniej jednej domeny sieciowej.
 • Tylko 4% respondentów uważa, że sieci w ich organizacjach nie są już jedynie definiowane programowo, a stały się intuicyjne. Jednak 35% sądzi, że w ciągu najbliższych dwóch lat będą one w pełni intuicyjne.
 • Gdy uczestnicy badania zostali poproszeni o umiejscowienie na skali Cisco Digital Network Readiness Model sieci działającej w ich organizacji, tylko 28% uznało, że znajduje się ona na poziomie, który można nazwać „skupionym na usługach” lub „intuicyjnym”. Jednak na pytanie o to, na jakim poziomie rozwoju wykorzystywana przez nich sieć znajdzie się za dwa lata, 78% uczestników badania odpowiedziało, że przejdzie z etapu sieci definiowanej programowo do skupionej na usługach i intuicyjnej.

Liderzy IT oraz specjaliści ds. sieci są gotowi na wdrożenie sztucznej inteligencji i automatyzacji.

 • Tylko 18% liderów IT postrzega brak dojrzałości AI jako przeszkodę na drodze do modernizacji sieci. Problem ten znalazł się najniżej na liście czynników wzbudzających obawy uczestników badania.
 • W ciągu najbliższych dwóch lat, 72% respondentów planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do prognozowania lub zalecania napraw.
 • 94% respondentów uważa, że w ciągu dwóch lat w ich organizacji będzie funkcjonowała sieć rozległa definiowana programowo (SD-WAN). Ponadto, 47% właścicieli SD-WAN planuje w tym czasie dysponować siecią WAN wykorzystującą sztuczną inteligencję.

Specjaliści z działów operacji IT mają problem z przejściem z fazy reaktywnej do proaktywnej, co ogranicza możliwość lepszego dostosowania się do realiów rynkowych.  

 • Ponad 75% liderów IT i specjalistów ds. sieci uważa, że ich organizacje nie są zoptymalizowane pod kątem predykcyjnym i biznesowym. Brak proaktywności zespołów IT może wynikać z faktu, że dużo czasu poświęcają one na utrzymywanie obecnego stanu sieci. 73% zespołów IT poświęca na to ponad połowę czasu.
 • Kolejną barierą na drodze do większej proaktywności i optymalizacji działań pod kątem biznesu jest struktura silosowa. 29% organizacji wskazało potrzebę koordynacji działań z innymi zespołami IT jako najbardziej czasochłonną działalność operacyjną. Ponadto, 27% badanych przedsiębiorstw uznało, że model silosowy i operacyjne podejście do poszczególnych domen sieciowych wstrzymuje je przed modernizacją sieci.

Liderzy IT i specjaliści ds. sieci obawiają się różnić w zakresie umiejętności technicznych.

 • Liderzy i specjaliści ds. sieci wierzą, że ich zespoły są w stanie stawić czoła przyszłym wyzwaniom związanym z siecią. Około 30% liderów IT twierdzi, że ich zespoły są wyjątkowo dobrze przygotowane, aby sprostać wszystkim potrzebom zaawansowanej sieci. Kolejne 40% uważa, że są one dobrze przygotowane, a tylko 7% sądzi, że nie są przygotowane
 • Jednak deficyt odpowiednich umiejętności wciąż stanowi barierę dla ponad 1/4 zespołów IT. 27% liderów IT wskazało brak niezbędnych kwalifikacji jako główną przeszkodę utrudniającą wdrożenie zaawansowanych sieci.

Wi-Fi 6: nowy standard po 20 latach /Cisco MVNI/

Cisco 2020 Global Networking Trends