Cisco Annual Internet Report (2018–2023)

W związku z szybkim rozwojem transformacji przy udziale technologii i rosnącymi oczekiwaniami pracowników, którzy chcą, aby praca hybrydowa stała się rzeczywistością, Cisco prezentuje wyniki nowego badania Cisco Broadband Index.

„Indeks Łączności Szerokopasmowej” pokazuje, jak istotną rolę w tworzeniu sprawnej i rozwijającej się gospodarki odgrywa posiadanie sprawnej infrastruktury szerokopasmowej. 80% pracowników z Polski uważa, że łączność szerokopasmowa jest obecnie koniecznością. Tego samego zdania jest 78% ich kolegów z innych krajów, którzy wzięli udział w badaniu. Co więcej, aż 83% reprezentantów polskich firm apeluje do przedstawicieli administracji publicznej o pilne przyspieszenie realizacji planów zapewnienia wszystkim dostępu do szybkiego i niezawodnego Internetu i niwelowanie cyfrowej przepaści.

Cisco Annual Internet Report (2018–2023)

W ramach badania Cisco Broadband Index, na zlecenie firmy przebadano ponad 13 500 respondentów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Polski i Rosji, w tym 2000 przedstawicieli polskich firm, pytając pracowników o ich obecne wzorce korzystania z domowych łączy szerokopasmowych, zmiany, jakie przewidują w najbliższej przyszłości, oraz pojawiające się oczekiwania. Wyniki pokazują, że w miarę jak pracownicy wdrażają się w nowy rytm życia zawodowego i prywatnego, możliwość bezpiecznego połączenia z szybkim i niezawodnym łączem szerokopasmowym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

76% respondentów zgodziło się co do tego, że ma to kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego. W przypadku Polaków, tego samego zdania jest aż 78% ankietowanych. Ponad połowa (54%) uważa natomiast inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową za ważniejsze nawet niż inwestycje w inne elementy infrastruktury użyteczności publicznej. Tempo ożywienia gospodarczego będzie bowiem w dużym stopniu podyktowane szybkością infrastruktury szerokopasmowej. W tym wypadku wyniki z Polski nie odstają od średniej europejskiej, plasując się na poziomie 53,49%.

Cisco „2021 Security Outcomes Study: Endpoint Edition”

Łączność cyfrowa została opisana jako „warunek wstępny” realizacji agendy cyfrowej Unii Europejskiej (UE) [1], a w poszczególnych krajach podjęto już w tym zakresie znaczne działania[2]. Pomimo tego, przepaść cyfrowa nadal się powiększa. Prawie 70 % ankietowanych z naszego kraju twierdzi, że zawodne połączenie spowodowało, że nie mieli dostępu do usług o krytycznym znaczeniu podczas pandemii, takich jak opieka medyczna online lub edukacja. Co ciekawe, jest to wynik o ponad 20% gorszy niż średnia dla wszystkich krajów, w których zostało przeprowadzone badanie, wynosząca 46%.

„Decydenci zdają sobie sprawę, że zapotrzebowanie na bezpieczny, szybki i niezawodny dostęp szerokopasmowy gwałtownie wzrosło i podejmują odpowiednie działania na tym polu. Obejmuje to m.in. unijne i krajowe strategie mające na celu zapewnienie światłowodu do domu dla wszystkich gospodarstw oraz nieprzerwany zasięg sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich. Cisco jest zaangażowane we współpracę z dostawcami usług na całym świecie w zakresie tworzenia Internetu przyszłości, tak aby ich sieci zapewniały bardziej dostępny Internet dla każdego, o jak najlepszym zasięgu niezależnie od ograniczeń geograficznych. Zmiana ekonomiki Internetu jest niezbędna, jeśli chcemy stworzyć przyszłość sprzyjającą włączeniu społecznemu. To, jak również jeszcze ściślejsza współpraca między decydentami politycznymi a dostawcami usług komunikacyjnych, są absolutnie niezbędne, abyśmy mogli wyjść silniejsi z pandemii – jednego z najbardziej bezprecedensowych okresów w naszej historii” – powiedział Adam MacHale, wiceprezes EMEAR Service Provider w Cisco.

Zmieniające się wzorce użytkowania wśród pracowników oraz preferowane metody łączenia się z Siecią

W wielu regionach na całym świecie ruch internetowy wzrósł w czasie pandemii średnio o 25%-45%[3] i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest to jednak tylko namiastka tego, co przyniesie przyszłość. Ponieważ ludzie coraz częściej wybierają elastyczność i możliwość wyboru sposobu, czasu i miejsca pracy, 55% ankietowanych spodziewa się, że ich wzorce korzystania z Internetu w domu pozostaną takie same lub wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Tego samego zdania jest 57,39% reprezentantów naszego kraju. 21% średnio, i 25,5% w Polsce, spodziewa się spadku korzystania z sieci – ale nie do poziomu sprzed pandemii.

 

Na pytanie o preferowane metody podłączenia w przyszłości, na czoło wysunął się światłowód (w Polsce na tę opcję wskazało 47,06% ankietowanych). Na drugim miejscu (w Polsce z wynikiem 31,69%) znalazło się zapewnienie dostępu do Internetu jako usługi użyteczności publicznej we wszystkich obszarach i gospodarstwach domowych, przy czym osoby fizyczne chroniłyby się samodzielnie wybranym hasłem. Niewiele niższy wynik przypadł bezprzewodowemu połączeniu z Siecią 5G (29,94%). 47% respondentów twierdzi, że zapłaciłoby więcej za bezpieczniejsze połączenie. Tego zdania jest aż 55,64% uczestników badania z naszego kraju.

Cisco Annual Internet Report (2018–2023)