Cisco „2021 Security Outcomes Study: Endpoint Edition”

Jak wynika z najnowszego badania Cisco „2021 Security Outcomes Study: Endpoint Edition” –  aż 41 proc. organizacji padło ofiarą cyberataku w latach 2020-2021. Z pewnością wpłynęła na to pandemia i trudności z odpowiednią ochroną rozproszonych zespołów. Jednak zdaniem ekspertów Cisco, problemem są również niewłaściwe kryteria wyboru narzędzi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczenie urządzeń końcowych. Źle dobrane rozwiązania zwiększają szansę ataków nawet o 58 proc.

Cisco „2021 Security Outcomes Study: Endpoint Edition”

Zdaniem ekspertów Cisco, problemem są również niewłaściwe kryteria wyboru narzędzi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczenie urządzeń końcowych. Źle dobrane rozwiązania zwiększają szansę ataków nawet o 58%.

Cena ma znaczenie

Osoby odpowiedzialne za wybór rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa biorą pod uwagę wiele czynników. Według respondentów badania Cisco do najważniejszych z nich należą: dobra integracja z obecną infrastrukturą (42 proc. odpowiedzi), możliwość rozwiązania konkretnych problemów (21 proc. odpowiedzi), zapewnienie zgodności z podstawowymi regulacjami (15 proc. odpowiedzi) czy wybór znanego dostawcy (13 proc. odpowiedzi).

Wybór nieodpowiedniego rozwiązania może narazić organizację na atak. W ciągu ostatnich dwóch lat ryzyko wystąpienia cyberincydentów wzrastało, gdy badana firma wybierała:

 • Najtańsze rozwiązanie – wzrost zagrożenia atakiem o 58 proc.
 • Rozwiązanie zapewniające zgodności jedynie z podstawowymi regulacjami – wzrost zagrożenia atakiem o 54 proc.

„Cyberbezpieczeństwo nie jest obszarem, na którym należy oszczędzać. Niestety nadal wiele organizacji wskazuje, że nakłady na ten cel są za niskie i wynoszą zaledwie parę procent całego budżetu IT. To się musi zmienić, gdyż koszty ewentualnych ataków wielokrotnie przewyższają koszty inwestycji w odpowiednie zabezpieczenia” – tłumaczy Łukasz Bromirski, Enigneering Product Manager w Cisco Security Business Group. „Warto też pamiętać, że rozwiązania, które zapewniają zgodność jedynie z podstawowymi normami i regulacjami z zakresu bezpieczeństwa, w praktyce często zapewniają również ochronę na podstawowym poziomie. Biorąc pod uwagę, że cyberprzestępcy wciąż się uczą i aktywnie szukają sposobów, aby uzyskać dostęp do zasobów organizacji, jest to zwykle niewystarczające. Dlatego warto wybierać narzędzia najlepsze w swojej klasie” – dodaje.

Badanie Cisco w Polsce: praca hybrydowa wymaga silnej kultury organizacyjnej

Punkty końcowe punktem wejścia dla cyberataków

Skuteczne zabezpieczenie urządzeń końcowych stało się kluczowym wyzwaniem dla organizacji, które wdrożyły model pracy zdalnej. Umiejętność dostrzeżenia, zaklasyfikowania i oceny zdarzenia, które stanowi zagrożenie, pozwala wskazać hosty, systemy i osoby, które mogły być w nie zaangażowane lub co do których istnieje ryzyko, że staną się kolejnymi ofiarami. Ponadto umożliwia odkrywanie wzorców, według których działa złośliwe oprogramowanie. Wskaźnik nazywany „Indicator of Compromise” stanowi jedną z warstw obrony wykorzystywaną w aplikacji Cisco Secure Endpoint. Analiza danych pochodzących z tego narzędzia, dotyczących ataków na urządzenia końcowe, pozwoliła na wskazanie najczęściej występujących zagrożeń w drugiej połowie 2020 r.:

 • Wykorzystywanie przez cyberprzestępców narzędzi do automatyzacji zadań za zakresu IT lub wykrywania luk, takich jak PowerShell czy Cobalt Strike – 23 proc. zagrożeń
 • Ransomware – 22 proc. zagrożeń
 • Fileless malware, czyli bezplikowe złośliwe oprogramowanie, które nie ukrywa się wśród plików na dysku twardym, ale np. w pamięci RAM – 20 proc. zagrożeń
 • Wykorzystywanie skradzionych danych uwierzytelniających do uzyskania dostępu do innych urządzeń lub sieci organizacji – 15 proc.

Odpowiedzialna reakcja na cyberataki

Cyberataki są niestety powszechnym zjawiskiem i nawet największe firmy i organizacje padają ich ofiarami. Pandemia COVID-19 przyczyniała się do zwiększenia aktywności nieuczciwych użytkowników sieci, wykorzystujących masowe przejście na model pracy zdalnej, w którym specjalistom ds. cyberbezpieczeństwa trudniej jest chronić urządzenia końcowe wykorzystywane przez rozproszony zespół.

Ważne jest zatem nie tylko odpowiednie zabezpieczenie organizacji, ale również przygotowanie procedur na wypadek zaistnienia cyberincydentu. Poza zadbaniem o regularny backup danych oraz wdrożeniem systemów umożliwiających sprawne przywrócenie systemu po awarii, istotne jest również transparentne komunikowanie użytkowników, klientów i partnerów o zaistniałej sytuacji. Z raportu Cisco wynika, że ten ostatni element różni w zależności o branży.

Procent firm, które zgłosiły znaczące incydenty z zakresu bezpieczeństwa, z ostatnich dwóch lat, w wybranych branżach/sektorach:

 • Hotelarstwo – 56 proc. (najwyższy odsetek odpowiedzi)
 • Edukacja – 50 proc.
 • Usługi finansowe – 41 proc.
 • Produkcja – 38 proc.
 • Instytucje rządowe – 31 proc.
 • Usługi użyteczności publicznej – 26 proc. (najniższy odsetek odpowiedzi)

Cisco „2021 Security Outcomes Study: Endpoint Edition”