Badanie Cisco w Polsce: praca hybrydowa wymaga silnej kultury organizacyjnej

W wielu firmach trwają przygotowania do bezpiecznego powrotu do biur i wdrażanie nowych modeli pracy. Jednak to rozwinięta kultura organizacyjna będzie kluczowa dla utrzymania w dłuższej perspektywie zrównoważonego rozwoju firm w dobie pracy hybrydowej.

Jak wynika z  dla pracowników kluczowe są dobre doświadczenia obejmujące zarówno częstą i efektywną komunikację, jak i poczucie bycia docenionym oraz rozwój zawodowy. To obszary kultury pracy, które zdaniem polskich respondentów mają największe znaczenie.

Wyniki najnowszego badania Cisco pokazują jak ważna jest nie tylko optymalizacja przestrzeni biurowej i tej w której wykonujemy swoje obowiązki wirtualnie, ale także stworzenie silnej kultury organizacyjnej uwzględniającej wszystkich w firmie. Wielu pracowników zdalnych czuje się komfortowo wykonując swoje obowiązki z domowego zacisza. Wciąż jednak jest znacząca grupa osób, które stwierdziły, że czują się porzucone. 20 proc. respondentów z Polski nie ma poczucia, że ich przełożeni ufają im, iż wykonują swoje obowiązki pracując z domu, bez potrzeby intensywnego nadzoru. Ponadto, aż 52 proc. czuje się niedoceniona, a tylko nieco mniej niż połowa uważa, że ich osiągnięcia podczas pracy zdalnej zostały odpowiednio zauważone (48 proc.).

Możliwości rozwoju to kolejne istotne źródło niepokoju polskich pracowników, z których 41 proc. obawia się, że brak fizycznej obecności w biurze i możliwości bezpośredniej współpracy z menedżerem wpłynie na rozwój ich kariery. Zarządzanie poprzez sprawną i efektywną komunikację z zespołem będzie kluczowe dla utrzymania poczucia stabilności i autonomii, a także dla stawienia czoła wyzwaniu jakim jest brak bliskości. Aż 81 proc. respondentów z Polski zgadza się ze stwierdzeniem, że liderzy w ich organizacjach powinni poświęcać więcej uwagi komunikacji, w okresie, gdy zespół nadal pozostaje rozproszony.

W sytuacji, gdy umiejętne korzystanie z technologii w codziennej pracy jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, szkolenia pracowników zyskały kluczowe znaczenie. Aż 86 proc. respondentów oczekuje, że szkolenia z zakresu technologii i umiejętności cyfrowych powinny stać się priorytetem w ich organizacji. Niestety ponad połowa (57 proc.) uczestników badania Cisco obawia się, że to nie nastąpi w realiach nowej normalności.

„Pandemia COVID-19 na zawsze zmieniła sposób w jaki pracujemy. Pracownicy chcą czuć, że mają większą odpowiedzialność za projekt i wybór gdzie i kiedy będą pracować – łącząc pracę zdalną z obecnością w biurze. Gdy biznes wypracuje hybrydowy model pracy, będzie musiał stawić czoła wyzwaniu jakim jest wdrożenie długoterminowych rozwiązań, które naprawdę poprawią doświadczenia pracowników, niezależnie od tego skąd pracują i przyczynią się do zwiększenia ich produktywności” – dodaje Przemysław Kania z Cisco.

Tylko 43 proc. pracowników z Polski uważa, że jest przygotowana pod względem technologicznym do pracy z domu. Kluczowe jest wyposażenie zespołu w odpowiednie narzędzia umożliwiające współpracę i dostęp do firmowych zasobów. Platformy do współpracy działające w oparciu o technologię chmurową, wykorzystujące sztuczną inteligencję i zaawansowaną analitykę w funkcjach, takich jak rozpoznawanie twarzy, transkrypcja spotkań i tłumaczenia, odgrywają ważną rolę w łączeniu rozproszonych zespołów, zwiększając ich zaangażowanie i napędzając innowacje.