ASBIS: zysk brutto w górę o ponad 70 proc w 2. półroczu 2016

ASBIS, jeden z głównych dystrybutorów IT w regionie EMEA notuje doskonały II kwartał oraz I półrocze 2016 roku. 

Zarząd prezentując wyniki wskazał na przynoszącą ewidentne korzyści nową politykę zmniejszania kosztów i pracy nad rentownością, co przyniosło zmniejszenie kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu o około 25 proc. w I półroczu 2016, przy jednoczesnym podwojeniu zysku brutto.

  • W II kwartale 2016 przychody wzrosły o 1,21% do 248,320 mln USD, zaś w I półroczu 2016 były o 5,64% niższe niż rok wcześniej i wyniosły 497,414 mln USD. Podczas gdy przychody były relatywnie stabilne, zysk brutto wzrósł o 70,01% w II kwartale oraz o 80,53% w I półroczu 2016. Było to skutkiem silnego wzrostu marży zysku brutto, która niemal podwoiła się w obu okresach i wzrosła w II kwartale 2016 do 5,67% z 3,37% rok wcześniej oraz w I półroczu 2016 do 5,50% z 2,88% w analogicznym okresie 2015 roku.

W wyniku wzrostu zysku brutto oraz zmniejszenia kosztów, rentowność wzrosła na wszystkich poziomach. EBITDA była dodatnia i wyniosła 8,352 mln USD w II kwartale 2016 oraz 7,871 mln USD w I półroczu 2016 w porównaniu do ujemnych wartości -3,091 USD oraz -11,071 USD w 2015 roku.

  • W II kwartale 2016 roku Spółka wypracowała zysk netto po opodatkowaniu o ponad 7 mln USD lepszy rok do roku, na poziomie 220 tys. USD wobec straty w wysokości -6,941 mln USD rok wcześniej. W I półroczu 2016, wynik netto uległ poprawie o ponad 20 mln USD i wyniósł 621 tys. USD w porównaniu ze stratą w wysokości 19,344 USD w I półroczu 2015. Po publikacji wyników I półrocza 2016  Spółka podtrzymuje swoją prognozę finansową na cały 2016 rok.

– II kwartał 2016 był zgodny z naszymi założeniami. Kontynuowaliśmy strategię koncentracji głównie na rentowności. W efekcie wyniki I półrocza 2016 są również znacznie lepsze, w ujęciu rok do roku. Bardzo ważnym wydarzeniem II kwartału 2016 jest to, iż nasze przychody w regionie krajów byłego ZSRR zaczęły ponownie rosnąć po prawie dwóch latach kryzysu. Utrzymanie się tego trendu sprawi, że ASBIS będzie korzystał z inwestycji oraz poświęceń ostatnich dwóch lat, podjętych aby wspierać naszą działalność w krajach objętych kryzysem. Poprawa wyniku na poziomie netto o 20 mln USD rok do roku jest znacząca, ale nie czujemy się jeszcze usatysfakcjonowani – skomentował Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc,

WYNIKI FINANSOWE W II KW. 2016 ORAZ II KW. 2015 (TYS. USD)

Asbis

Zysk asbis2SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROFILU SPRZEDAŻY – pobierz raport wyników ASBIS 2. kw 2016 

Asbis logo