Asbis zarabia i utrzymuje prognozę zysków

 

Kontroluj koszty – ta stara reguła handlowa w przypadku Asbis zdaje się być wiecznie aktualna. Firma zanotowała dwucyfrowe wzrosty: Asbis znacząco poprawił swoje wyniki w Q1 2017. Grupa kontynuowała strategię poprawy marż, przy zachowaniu kosztów pod kontrolą.

Podczas gdy przychody w I kw. 2017 wzrosły o 16,50% rdr, marża zysku brutto wyniosła 5,22%. W rezultacie, zysk brutto wzrósł o 13,81% do 15,139 mln USD z 13,302 mln USD. Koszty pozostały pod kontrolą i wzrosły jedynie w związku z inwestycją w nowy biznes. EBITDA wzrosła o 18,80% do 4,517 mln USD w I kw. 2017 w porównaniu do 3,802 mln USD w I kw. 2016. Zysk netto po opodatkowaniu w I kw. 2017 wyniósł 551 tys. USD w porównaniu do 401 tys. USD w I kw. 2016 notując wzrost o 37,40%.

Widząc istotny wzrost przychodów oraz możliwości na swoich głównych rynkach, Spółka podtrzymuje swoje prognozy finansowe na 2017 rok.

asbis

– W I kw. 2017 zaczęliśmy korzystać z lepszej pozycji na naszych głównych rynkach, którą uzyskaliśmy dzięki wspieraniu naszych klientów w trudnych czasach. Obserwujemy również pewną poprawę nastrojów konsumenckich. W rezultacie, nasze przychody w krajach byłego ZSRR prawie się podwoiły po mocnym wzroście we wszystkich głównych krajach regionu. Widząc ten wzrost, zdecydowaliśmy się zainwestować więcej na tych rynkach, by skorzystać z ożywienia rynkowego. Skutkowało to oczywiście wzrostem kosztów. Jednakże, tempo tego wzrostu było niższe niż tempo wzrostu przychodów i zysku brutto. W rezultacie, rentowność wzrosła na wszystkich poziomach – skomentował Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

 

 

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROFILU SPRZEDAŻY

Koncentracja na regionie krajów byłego ZSRR pozwoliła Spółce na kontynuację bardzo dobrych wyników i pokazanie imponującego wzrostu sprzedaży o 89,02% rok do roku. W związku z tym, udział krajów byłego ZSRR w przychodach ogółem Spółki wzrósł w I kw. 2017 do 48,15% z 29,68% rok wcześniej(oraz z 42,23% w IV kw. 2016). Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmniejszyła się o 8,15% w I kw. 2017
w porównaniu do I kw. 2016. Sprzedaż w Europie Zachodniej w I kw. 2017 zmniejszyła się o 7,17% w porównaniu do I kw. 2016. Sprzedaż w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki zmniejszyła się o 17,03% w I kw. 2017 w porównaniu do I kw. 2016.

Analiza według krajów pozwala lepiej zrozumieć wspomniane powyżej trendy. Wzrost sprzedaży w krajach byłego ZSRR wynika z ciągłej poprawy w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie oraz na Białorusi – sprzedaż na tych rynkach wzrosła w I kw. 2017 odpowiednio o 87,25%, 85,71%, 163,84% oraz 36,48%. Jednocześnie, zmniejszenie sprzedaży o 26,68% na Słowacji zostało częściowo skompensowane przez zwiększenie sprzedaży o 20,81% w Czechach, o 16,38% w Rumunii oraz o 6,81% na Węgrzech. Zmniejszenie sprzedaży w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki o 17,03% jest związane głównie ze spowolnieniem w regionie Afryki Północnej, gdzie w ubiegłym roku Spółka realizowała duże projekty.

asbis2

W I kw. 2017 przychody ze sprzedaży procesorów i dysków twardych zmniejszyły się odpowiednio  o 6,33% i 8,90% w porównaniu do I kw. 2016. Jednakże zmniejszenie sprzedaży dysków twardych zostało skompensowane wzrostem sprzedaży dysków SSD o 185,49%. Jednocześnie sprzedaż laptopów wzrosła o 15,66%, a sprzedaż tabletów o 32,47%. Co jeszcze ważniejsze, w I kw. 2017 Spółka zwiększyła sprzedaż smartfonów o 44,97% rok do roku (głównie w związku z lepszą sprzedażą iPhona). W rezultacie, smartfony były ponownie segmentem numer jeden w portfolio produktowym Spółkiw I kw. 2017.

Spośród innych linii produktowych, Spółka zanotowała w I kw. 2017 pozytywny trend na sprzedaży płyt głównych i kart graficznych (+34,26%), komputerów PC desktop (+22,87%), peryferiów (+65,77%), produktów do wyświetlania (+38,89%), modułów pamięci (+102,48%), akcesoriów i multimediów (+74.87%) oraz pamięci flash (+13,49%).

Asbis logo