Asbis: przychody i zyski ponad prognozę 2018

ASBISc Enterprises wypracował bardzo dobre wyniki finansowe w okresie zarówno pierwszych trzech  kwartałów tego roku, jak i w samym III kwartale 2018 r.

Przychody ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniosły blisko 1,5 mld USD w porównaniu do 0,9 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 59%. Zysk brutto zwiększył się o 37% do 68,8 mln USD z 50,2 mln USD w I-III kw. 2017 r. Zysk netto w okresie I-III kw. 2018 r. wzrósł ponad dwukrotnie, do 7,1 mln USD z 3,1 mln USD w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

W samym III kw. 2018 r. Grupa wypracowała przychody w wysokości 532,3 mln USD w porównaniu do 372,8 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza wzrost o 43%. Zysk brutto zwiększył się do 25,6 mln USD z 20,0 mln USD w III kw. 2017 r. (wzrost o 27%), natomiast zysk netto w III kw. 2018 r. wzrósł dwukrotnie, do 4,2 mln USD z 2,1 mln USD w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

ASBIS pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych producentów IT, a strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W ciągu trzech kwartałów 2018 roku największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (wzrost o 74%) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (wzrost o 28%). Wszystkie najważniejsze linie produktowe zanotowały istotne wzrosty sprzedaży w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Czynnikiem największych wzrostów sprzedaży w tym okresie była sprzedaż smartfonów, która wzrosła o blisko 145% w porównaniu z trzema kwartałami 2017 r. Spośród innych linii produktowych, w okresie I-III kw. 2018 r., Grupa zanotowała wzrost sprzedaży m.in. laptopów (wzrost o 43%) i dysków SSD (wzrost o 36%).

Apple ciągnie ASBIS: prawie 300 proc. zysku +

31 października 2018 roku Spółka podwyższyła prognozę finansową na 2018 r., zgodnie z którą zakłada wypracowanie przychodów pomiędzy 2,1 mld USD a 2,2 mld USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 11,5 mln USD a 13,0 mln USD.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W OKRESIE I-III KWARTAŁY LAT 2018 I 2017

(mln USD)

 

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie miały największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to w III kw. oraz w okresie dziewięciu miesięcy 2018 r. W III kw. 2018 r. sprzedaż w krajach byłego ZSRR zwiększyła się o 52%, podczas gdy sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła o 13%. W ciągu dziewięciu miesięcy 2018 r. w regionie krajów byłego ZSRR sprzedaż wzrosła o 74%, podczas gdy sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej o 28%. Mocno wierzymy, że silny trend wzrostowy naszej sprzedaży na obu terytoriach utrzyma się w najbliższej przyszłości” – skomentował Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Udział krajów byłego ZSRR w przychodach ASBIS ogółem wzrósł do 51,9% w ciągu trzech kwartałów 2018 r. z 47,3% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa poprawiła również istotnie sprzedaż w Europie Zachodniej (wzrost o 99%) oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki (wzrost o 42%).

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów pozwala na lepsze zrozumienie wspomnianych powyżej trendów. Wzrost w krajach byłego ZSRR wynikł z ciągłej poprawy w Rosji (+63% w III kw. 2018 oraz +58% za dziewięć miesięcy 2018), na Ukrainie (+38% w III kw. 2018 oraz +79% za dziewięć miesięcy 2018), w Kazachstanie (+48% w III kw. 2018 oraz +59% za dziewięć miesięcy 2018) oraz na Białorusi (+51% w III kw. 2018 oraz +71% za dziewięć miesięcy 2018).

W okresie 9 miesięcy 2018 r. 22-proc. wzrost na Słowacji w połączeniu z 11-proc. wzrostem w Rumunii oraz 8-proc. wzrostem w Czechach przyczynił się do wzrostu w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Wynik na Bliskim Wschodzie i w Afryce jest determinowany głównie przez przychody w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (+31% w III kw. 2018 oraz +55% za dziewięć miesięcy 2018).

SPRZEDAŻ WEDŁUG LINII PRODUKTOWYCh

W okresie zarówno III kw. 2018 r. oraz 9 miesięcy 2018 r. prawie wszystkie główne linie produktowe Grupy odnotowały wzrosty w stosunku do analogicznych okresów roku poprzedniego.

 

Kluczowym czynnikiem wzrostu sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. była sprzedaż smartfonów, która wzrosła w tym okresie o 145% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym samym czasie przychody ze sprzedaży procesorów wzrosły o 22%, dysków twardych o 15%, laptopów o 43%, a dysków SSD o 36%.