Apple ciągnie ASBIS: prawie 300 proc. zysku +

ASBIS Enterprises Plc notuje bardzo dobry wynik 1-szego półrocza 2018. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 966,2 mln USD w porównaniu do 570,3 mln USD w analogicznym okresie 2017, co oznacza wzrost o ponad 69%.

W I półroczu 2018 zysk brutto zwiększył się o blisko 43% do 43,2 mln USD z 30,2 mln USD w I póroczu 2017. Zysk netto w I półroczu 2018 wzrósł blisko trzykrotnie, do 2,9 mln USD z 1 mln USD w porównywalnym okresie 2017.

Czynnikiem największych wzrostów sprzedaży była sprzedaż smartfonów Apple, która wzrosła o blisko 171% w porównaniu z I półroczem 2017. Spośród innych linii produktowych, w I półroczu 2018 r. Spółka zanotowała pozytywny trend na sprzedaży m.in. płyt głównych i kart graficznych (wzrost o 182,8%).

Tradycyjnie największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRS oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie najważniejsze linie produktowe zanotowały istotne wzrosty sprzedaży w porównaniu z I półroczem 2017.

 Prognoza 2018 

Grupa opublikowała prognozę finansową na 2018, którą po opublikowaniu wyników finansowych za I półrocze 2018 w pełni podtrzymuje. Zakłada ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 1,80 miliarda USD a 1,90 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 9 milionów USD a 10 milionów USD.

Koncentracja Grupy na krajach byłego ZSRS nie wpłynęła negatywnie na sprzedaż w innych regionach. Sprzedaż na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej wzrosła o 55%, podobnie jak sprzedaż w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki (wzrost o 51%) w I półroczu 2018 w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. Grupa znacząco poprawiła również sprzedaż w Europie Zachodniej (wzrost o 82%) w pierwszym półroczu 2018 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Analiza według krajów potwierdza bardzo dobre wskaźniki wzrostu, które Grupa wypracowała we wszystkich głównych krajach swojej działalności. Na sytuację w krajach byłego ZSRS pozytywnie wpływa ciągła poprawa sytuacji w Rosji. ASBIS wypracował wzrost przychodów w I półroczu 2018 względem analogicznego okresu ubiegłego roku, m.in. w następujących krajach byłego ZSRS:

  • Rosja wzrost o 55%
  • Ukraina wzrost o 117%
  • Kazachstan wzrost o 66%
  • Białoruś wzrost o 86%.

Jednocześnie 29-proc. wzrost przychodów na Słowacji w I półroczu 2018 połączony był ze wzrostem przychodów o 25% w Czechach oraz o 28% w Rumunii. Wynik Bliskiego Wschodu i Afryki determinowany jest głównie przez przychody ASBIS wypracowywane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w których Grupa wypracowała 69-proc. wzrost przychodów w I półroczu 2018.

SPRZEDAŻ WEDŁUG LINII PRODUKTOWYCH

I półrocze 2018 pokazało, że ASBIS nie ma problemów z generowaniem wysokich przychodów, jeśli rynki są stabilne. Wszystkie najważniejsze linie produktowe zanotowały istotne wzrosty sprzedaży w porównaniu z I półroczem 2017. Wzrost sprzedaży w I półroczu 2018 był napędzany przez smartfony (+170,9%), procesory (+10,0%), dyski twarde (+18,3%), laptopy (+42,1%), dyski SSD (+48,7%) oraz inne mniejsze linie produktowe, podczas gdy sprzedaż typowych komponentów była relatywnie stabilna rok-do-roku.

Spośród innych linii produktowych Spółka zanotowała pozytywny trend w I półroczu 2018 w sprzedaży płyt głównych i kart graficznych (+182,8%), akcesoriów i multimediów (+88,4%) oraz modułów pamięci (+62,6%).

Struktura przychodów w podziale na linie produktowe w I pół. 2018 r. oraz w I pół. 2017 (w tys. USD)