Analityka nie dla większości firm

Prawie ¾ organizacji (72%) twierdzi, że analityka jest dla nich źródłem cennych informacji. Natomiast 60% wskazuje, że narzędzia analityczne uczyniły je bardziej innowacyjnymi. Te dane wydają się być sprzeczne z tym, iż tylko cztery na dziesięć organizacji (39%) odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy analityka stanowi kluczowy element ich strategii biznesowej.

Aż 72% uczestników badania Here and Now: The need for an analytics platform, przeprowadzonego przez SAS, dostrzega zalety analityki, ale tylko 39% używa jej podczas tworzenia strategii biznesowych.

Jedna trzecia respondentów wskazała, że służy ona jedynie do tworzenia planów na najbliższy czas. Pomimo oczywistych zalet wynikających z wykorzystania analityki (aż 65% uczestników badania jest w stanie to określić), większość firm nie wykorzystuje pełnego potencjału posiadanych zasobów.

Analityka zmienia sposób prowadzenia biznesu

Wraz ze wzrostem zainteresowania technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja (AI) i Internet rzeczy (IoT), coraz więcej firm za priorytet postawiło błyskawiczną analizę danych. Badanie Here and Now: The need for an analytics platform przeprowadzono wśród ekspertów ds. analityki oraz specjalistów IT z całego świata reprezentujących różne branże. Na podstawie zebranych wyników jednoznacznie stwierdzono, że analityka zmienia sposób, w jaki firmy prowadzą biznes. Wpływa to nie tylko na codzienne działania, ale także napędza innowację – 27% uczestników badania stwierdziło, że analityka pomogła w procesie wdrożenia nowych modeli biznesowych. Wśród najważniejszych korzyści wynikających z implementacji platform analitycznych uczestnicy badania wskazali:

  • krótszy czas przygotowania danych (46%),
  • podejmowanie trafnych decyzji biznesowych (42%),
  • szybszy wgląd w dane (41%).

Problemem biznesu jest brak odpowiednich umiejętności oraz niedobór ekspertów od analityki, co pozwoliłoby na wykorzystanie w pełni potencjału danych. Wiele organizacji ma problemy z koordynacją działania wielu systemów i procesów analitycznych.

Opinie uczestników badania SAS na temat korzyści wynikających z wdrożenia platform analitycznych w ich organizacjach były bardzo zróżnicowane. Najczęściej wskazywali oni możliwość „wydobycia wartości z danych” (61% odpowiedzi). Wśród odpowiedzi pojawiały się również: lepsze zarządzanie informacjami, tworzenie modeli predykcyjnych oraz możliwość wykorzystania rozwiązań open source.

Liczba inteligentnych firm podwojona od 2017 /badanie/

59% badanych zwraca uwagę na możliwość integracji bądź też centralizacji ekosystemu danych, które zapewniają platformy analityczne, podczas gdy 43% docenia funkcjonalności związane z modelowaniem i tworzeniem algorytmów na potrzeby projektów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Kompleksowe platformy analityczne powoli wkraczają do biznesu

Jak wynika z badania SAS, firmy zdają sobie sprawę z tego, że analityka wspiera rozwój ich biznesu, ale nie rozumieją, jakie korzyści wynikają z implementacji kompleksowych platform analitycznych obejmujących swoim działaniem całą organizację oraz pełen cykl analityczny. To by wyjaśniało dlaczego jedynie niewielki odsetek przedsiębiorstw korzysta z zaawansowanych narzędzi analitycznych. Z badania SAS Enterprise AI Promise Study wynika, że tylko 24% respondentów jest przekonana, że posiada odpowiednią infrastrukturę na potrzeby projektów sztucznej inteligencji. Ponadto, aż 53% badanych wskazało, że potrzebuje aktualizacji, dostosowania lub wręcz wdrożenia od podstaw rozwiązań dla inicjatyw AI.

Zespoły IT obawiają się ogromu danych

Pomimo szerokiej gamy zastosowań analityki, poziom zaufania wobec końcowych wyników jest wysoki i wynosi średnio 70%. Respondenci, którzy udzielili tej odpowiedzi stwierdzili, że mogą wydobyć wartościowe dane biznesowe dzięki analityce. Organizacje inwestujące w kompetencje data science osiągają lepsze wyniki w zakresie zwrotu z inwestycji w projekty analityczne. Zaufanie względem otrzymanych wyników wzrasta do 72% w przypadku analityków i spada do 65% dla standardowych zespołów IT.

Przedstawiciele zespołów analitycznych są w dużej mierze przekonani, że będą w stanie stawić czoła zadaniom związanym z analizą rosnących zbiorów danych, takiej odpowiedzi udzieliło 66% respondentów. Tymczasem reprezentanci standardowych zespołów IT są bardziej sceptyczni w tym zakresie (jedynie 59% odpowiedz

Raport Here and Now: The need for an analytics platform prezentuje wyniki badania, które składało się z dwóch faz. Pierwsza z nich polegała na pogłębionych wywiadach z przedstawicielami 132 firm i instytucji publicznych z regionu EMEA. Wśród uczestników badania znaleźli się użytkownicy platform analitycznych, decydenci z obszaru IT, szefowie zespołów analitycznych i specjaliści z zakresu data science. Kolejnym etapem były ankiety internetowe przeprowadzone wśród grupy 477 respondentów.

Raport Here and Now: The need for an analytics platform