Liczba inteligentnych firm podwojona od 2017 /badanie/

Zebra Technologies Corporation przedstawiła wyniki badania „Indeks Inteligentnych Przedsiębiorstw”.

Jest to globalna analiza pokazująca wynik pomiaru, na jakim etapie znajdują się firmy na drodze do „inteligentnego przedsiębiorstwa”. Pojęcie to oznacza podmiot, który łączy świat fizyczny i cyfrowy, wdrażając innowacyjne rozwiązania na podstawie wniosków wyciąganych w czasie rzeczywistym.

Liczba firm definiowanych jako „inteligentne przedsiębiorstwa”, które przekroczyły 75 punktów w ogólnym indeksie, podwoiła się do 10 proc. w 2018 r.

Indeks mierzy, w jakim stopniu współczesne podmioty gospodarcze spełniają kryteria inteligentnego przedsiębiorstwa. Obrazuje zwiększenie liczby wdrożeń i inwestycji w Internet Rzeczy (IoT), przedstawiając dynamikę wzrostu liczby implementacji w miarę spadku oporu prowadzących biznes. Przedsiębiorcy coraz powszechniej uznają rozwiązania IoT za kluczowy czynnik przyszłego rozwoju.

Kluczowe wyniki badania 

  • Inwestycje w IoT rosną, a opór przed jego wdrożeniem maleje. W firmach, które wzięły udział w sondażu, roczne wydatki na IoT wzrosły o 4 proc. rok do roku. Aż 86 proc. firm szacuje, że liczba ta wzrośnie w ciągu przeciągu dwóch lat, a niemal połowa przewiduje wzrost inwestycji o 11-20 proc. Ponieważ pracownicy stają się bardziej otwarci na nowe technologie, liczba firm, które oczekują oporu wobec swoich planów IoT, spadła z 75 proc. w 2017 r. do 64 proc. w tym roku.
  • Przedsiębiorstwa zwiększają wydajność dzięki wnioskom wyciąganym w czasie rzeczywistym. Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) z całego świata mówi, że informacje z ich rozwiązań IoT są udostępnianie pracownikom w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego. Oznacza to wzrost o 37 proc. w porównaniu z zeszłorocznym indeksem, podkreślając rosnące zapotrzebowanie na procesy mobilne, które umożliwiają przepływ informacji wśród pracowników. Ponadto 2/3 respondentów stworzyło plan organizacji i analizy danych, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Analityka czasu rzeczywistego (66 proc.) i bezpieczeństwo (63 proc.) były wskazywane jako dominujące elementy firmowego planu zarządzania danymi. Prawie połowa (47 proc.) respondentów w regionie EMEA twierdzi, że informacje z ich rozwiązań IoT są udostępniane pracownikom w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego. Oznacza to wzrost o 19 proc. w porównaniu z zeszłorocznymi wynikami z regionu EMEA. Godne uwagi jest to, że organizacje z regionu EMEA udostępniają pracownikom pierwszej linii dane, które umożliwiają podejmowanie konkretnych działań – 27 proc. respondentów z regionu twierdzi, że dostarczają takich informacji pracownikom pierwszej linii. Odzwierciedla to zapotrzebowanie na innowacje, technologie i możliwość bieżącego dostępu do aktualnych danych przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.
  • Bezpieczeństwo wysoko na liście priorytetów przedsiębiorstw. Firmy przyjmują bardzo rozważne podejście do stosowania standardów bezpieczeństwa w swoich rozwiązaniach IoT. Indeks pokazuje 18-procentowy wzrost liczby firm, które stale monitorują poziom bezpieczeństwa Internetu Rzeczy, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony i rzetelność danych.
  • Firmy w większym stopniu polegają na ekosystemie rozwiązań. Aż 40 proc. firm twierdzi, że zarządza całym środowiskiem IoT we współpracy ze strategicznym partnerem, co oznacza wzrost o 21 proc. w porównaniu z 2018 r. Ta zależność od specjalistycznej wiedzy stron trzecich w zakresie zarządzania procesami IoT, przypominająca sposób, w jaki platforma Savanna® firmy Zebra wspomaga jej klientów i partnerów, jest kluczowym sygnałem, że przedsiębiorstwa są zdecydowane przyspieszyć wprowadzanie rozwiązań do inteligentnego przetwarzania danych oraz wdrożenia IoT.

Metodyka badania 

  • Sondaż internetowy przeprowadzono w dniach 6 sierpnia – 14 września 2018 r. wśród firm z szerokiej gamy sektorów rynkowych, takich jak opieka zdrowotna, przemysł wytwórczy, handel detaliczny oraz transport i logistyka.
  • Łącznie przeprowadzono wywiady z 918 osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w obszarze IT z takich krajów jak Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Japonia, Niemcy, Meksyk, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.
  • Do określenia postępów firm na drodze do inteligentnego przedsiębiorstwa wykorzystano jedenaście wskaźników: wizja IoT, zaangażowanie biznesowe, partner w zakresie rozwiązań technologicznych, plan wdrożenia, plan zarządzania zmianami, punkt zastosowania, bezpieczeństwo i standardy, plan zarządzania cyklem życia, architektura/infrastruktura, plan danych oraz inteligentna analiza.
  • Kryteria zostały określone przez dyrektorów, ekspertów branżowych i decydentów z różnych branż podczas konferencji 2016 Strategic Innovation Symposium: The Intelligent Enterprise zorganizowanego przez firmę Zebra we współpracy Technology and Entrepreneurship Center na Harvardzie (TECH).
  • Cechy inteligentnego przedsiębiorstwa opierają się na rozwiązaniach technologicznych, które integrują chmurowe przetwarzanie danych, mobilność i Internet Rzeczy (IoT), aby automatycznie gromadzić dane z zasobów przedsiębiorstwa. Informacje z tych zasobów, w tym status, lokalizacja, wykorzystanie lub preferencje, są następnie analizowane, aby dostarczyć wniosków umożliwiających podjęcie konkretnych działań, które można następnie przekazać właściwej osobie w odpowiednim czasie, żeby umożliwić sprawne podejmowanie lepszych decyzji w każdym miejscu i o każdej porze.