ZUS: niska wiedza o systemie ubezpieczeń społecznych /badanie/

System ubezpieczeń społecznych obejmuje ponad 25 mln Polaków. Jednak zaledwie 10 proc. Polaków ma zadowalającą wiedzę z tego zakresu. Świadomość jest bardzo ograniczona zwłaszcza wśród młodszych pokoleń, a w edukacyjnych podstawach programowych dla szkół brakuje tej tematyki.

Badanie Instytutu Spraw Publicznych i Millward Brown „Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych” wykazuje, że blisko 60 proc. badanych ma o nikłą wiedzę zarówno o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych , jak i o samych ubezpieczeniach.

Polacy mylą poszczególne rodzaje ubezpieczeń, nie odróżniają ubezpieczenia chorobowego od zdrowotnego (50 proc.), nie znają przepisów związanych z odprowadzaniem składek od różnego rodzaju umów albo mylnie przypisują Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ustalanie wysokości składek (40 proc.). Blisko połowa Polaków (46 proc.) twierdzi, że ubezpieczenia społeczne w ogóle ich nie interesują.

Poziom wiedzy dotyczącej ubezpieczeń społecznych, własnej działalności gospodarczej i poruszania się po rynku pracy mają zwiększyć „Lekcje z ZUS” – to autorski program cieszący się coraz większą popularnością. W szkołach w całej Polsce ruszyła właśnie jego piąta edycja.

 Stan wiedzy o ubezpieczeniach społecznych jest niedostateczny. Na lepszym poziomie jest tylko w przypadku studentów czy absolwentów uczelni, na których wykładany jest przedmiot Prawo ubezpieczeń społecznych czy Zabezpieczenia społeczne. Natomiast kiedy patrzymy na osoby młode i starsze, pobierające świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, to ta wiedza jest ciągle niewystarczająca. Chodzi o taką obiektywną wiedzę dotyczącą istoty systemu ubezpieczeń społecznych i zasad, na których ten system się opiera – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Lekcje z ZUS” to cztery godziny zajęć, których scenariusze zostały opracowane we współpracy z metodykiem nauczania. ZUS zapewnia wszystkie materiały dydaktyczne i multimedialne potrzebne do prowadzenia zajęć, ale także edukuje w tym zakresie nauczycieli. Ilustracje do lekcji wykonali młodzi polscy rysownicy. Zachętą do uczestnictwa w programie jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, której zwycięzcy mogą liczyć na indeksy najlepszych polskich uczelni.

https://branden.biz/index.php/2018/08/28/deloitte-jak-fintechy-wywolaly-rewolucje-w-ubezpieczeniach/

Badanie Instytutu Spraw Publicznych i Millward Brown „Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych”