Zrobić maturę w Ameryce: targi zagranicznych szkół w Polsce

Poszukiwanie odpowiedniej szkoły to trudne zadanie. Warto jednak zastanowić się nad ofertą zagranicznych szkół, które są coraz bardziej dostępne dla uczniów z Polski.

Po raz pierwszy w Warszawie odbędą się targi prezentujące ofertę prywatnych szkół średnich z internatem z Europy oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady. Na targach zaprezentowana będzie oferta 20 szkół zaś na uczniów z Europy Centralnej, w tym z Polski, przygotowano ofertę 180 miejsc.

  • JK Education Expo 2017, pierwsze targi prywatnych, zagranicznych szkół średnich z internatem odbędą się w Warszawie 27 października 2017. Wejście na targi jest bezpłatne dla całych rodzin.

Ukończenie szkoły w liceum w USA i kończy się uzyskaniem dyplomu ukończenia szkoły średniej (high school diploma). Niezależnie od dyplomu ukończenia szkoły, uczeń może tam zdać międzynarodową maturę (IB: International Baccalaureate).

Rynek pracy za 10 czy 20 lat będzie wyglądać zupełnie inaczej niż teraz. Niektóre zawody mogą przestać istnieć, bo ludzie zostaną zastąpieni sztuczną inteligencją. System edukacji w USA świetnie przygotowuje do tego, by radzić sobie w różnych sytuacjach. Np. weźmy temat partii politycznych. W Polsce dzieci uczą się o tym na pamięć. W szkole amerykańskiej jest inne podejście – wykład na temat partii politycznych zajmuje 20% czasu zajęć, reszta jest przeznaczona na pracę nad wymyśleniem partii, napisanie programu wyborczego, przeprowadzenie wyborów, itd. To praktyka, nie teoria – komentuje Artur Maćkowiak Country Manager, JK Education.

Na targach JK Education Expo 2017 uzyskasz odpowiedź m.in. na następujące pytania:

  • Jak wygląda nauka w prywatnym liceum z internatem i czym różni się od zwykłego programu wymiany?
  • Jakie są warunki przyjęcia ucznia do szkoły z internatem?
  • Ile kosztuje szkoła i jakie są możliwości uzyskania stypendium oraz w jaki sposób JK Education pomaga obniżyć wydatki na szkołę?
  • Jakie są kryteria wyboru najlepszej szkoły dla dziecka?

Amerykański system edukacji należy do najlepszych na świecie. Nie chodzi nawet o fakt, że USA, obok Szwajcarii, wydają najwięcej na 1 ucznia w szkole  publicznej (11 000 dol. rocznie wg raportu OECD z 2005 r.). Sedno sprawy leży w praktycznym podejściu nauczycieli i nastawieniu na realizację celów – dodaje Artur Maćkowiak.

Prywatna szkoła z internatem

Prywatne licea z internatem są praktycznie niespotykane w Polsce. W takiej szkole uczniowie mieszkają w na terenie kampusu szkolnego co daje wymierne korzyści w nauce i rozwoju: odpada szereg czasochłonnych i niepotrzebnych aktywności, jak dojazdy do szkoły oraz na zajęcia pozalekcyjne czy zajęcia domowe niezwiązane z nauką i rozwojem: zakupy, przygotowanie posiłków, pranie itp.

Szkoła z internatem daje gwarantuje uczniowi wiele korzyści:

  • Szkoła i internat uczy praktycznej samodzielności życiowej
  • Szkoła gwarantuje stały i niezakłócony kontakt z nauczycielami i opiekunami
  • Szkoła organizuje zajęcia pozaszkolne, które są dostępne na terenie kampusu
  • W ekosystemie szkolnym można nawiązać relacje, które procentują przez całe życie i mają wpływ na karierę zawodową

– Dzieci w amerykańskiej szkole prywatnej z kampusem są całkowicie zanurzone w środowisku rówieśników i nauczycieli. Uczą się, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, rozwiązywać problemy, itd. To bezcenna umiejętność w perspektywie zmieniających się warunków ekonomicznych czy na rynku pracy. Jeśli dziecko ma sprecyzowane plany i zainteresowania, np. chce studiować kierunki związane z IT, to najlepiej pomyśleć wtedy o wyborze akademickiej średniej szkoły. Szkoła akademicka przygotowuje ucznia dokładnie pod określony kierunek na wybranej uczelni. Np. jeśli bierzemy pod uwagę MIT, to warto iść do liceum z kampusem, które skupia się w większości wyłącznie na przedmiotach ścisłych, związanych ze STEM, fizyką, matematyką, itd. Podobnie, jeśli ktoś rozważa prawo czy medycynę na Harvardzie. Szkoła akademicka zapewnia, że dziecko skupi się na celu. Nikt nie będzie od ucznia wymagał niepotrzebnej mu znajomości literatury średniowiecznej, jeśli chce się rozwijać w dziedzinach związanych z informatyką. Dlatego właśnie ten system edukacji jest praktyczny i korzystny – podkreśla Artur Maćkowiak z JK Education.

Szkoła w systemie wymiany

Wybierając szkołę w systemie wymiany uczeń musi zdecydować się na wspólne życie z rodziną oraz zaakceptować warunki panujące w konkretnym domu. Szkoła dostępna w systemie wymiany jest szkołą finansowaną przez publiczny  system edukacji, co przypomina funkcjonowanie szkół publicznych w Polsce.

Uczeń w tym systemie musi dostosować się do przyjmującej go rodziny. Planując  naukę w systemie wymiany należy wziąć pod uwagę niższy poziom szkoły państwowej niż prywatnej. W przypadku rodzin z polskimi korzeniami (Polonia), może zdarzyć się słabszy niż w prywatnym kampusie kontakt z językiem angielskim.

Ondřej Kania

Targi JK Education Expo 2017 organizuje czeska firma JK Education założona m. in. przez Ondřeja Kanię. Ponieważ jego rodzina nie mogła opłacić kosztów pobytu i nauki w USA, Ondřej jako siedemnastolatek samodzielnie znalazł dla siebie szkołę z internatem w Nowym Jorku. Dzisiaj firma, której jest współwłaścicielem, pomogła przeszło stu nastolatkom dostać się do szkół średnich z internatem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W roku szkolnym 2017/2018 JK Education planuje wysłać 180 dzieci (najmłodsze mają po 13 lat i jadą tylko na kilka miesięcy), w tym młodzież z Polski. JK Education współpracuje ze 150 prywatnymi szkołami średnimi i podstawowymi z internatem na całym świecie. Dzięki wiedzy i kontaktom konsultantów JK Education rodzice zaoszczędzili na czesnym w sumie 73 mln zł.

Więcej informacji:

https://jkeducation.pl/jk-education-expo,

https://www.facebook.com/jk.edu