You Tube lepszy niż reszta (soc)mediów

Przyczyną wzrostu ilości przesyłanych danych w Europie Środkowo-Wschodniej jest popularność socmediów, w tym najbardziej kontentu wideo. Ma to znaczny wpływ na generowanie ruchu internetowego będącego wyznacznikiem wartości kanału informacyjnego. Numerem 1. wśród aplikacji generujących ruch danych jest YouTube.

Kontent wideo jest wiodącym czynnikiem decydującym o poziomie ruchu danych i stanowią globalnie 55% całości ruchu danych mobilnych.  Aplikacje umożliwiające udostępnianie filmów wideo i zdjęć oraz aplikacje serwisów społecznościowych dominują na listach 10 najpopularniejszych aplikacji w krajach regionu.

W Polsce częściej niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej ogląda się materiały wideo na urządzeniach mobilnych, stąd tez konsumujemy 16% treści podczas gdy średnia dla regionu to 14%. Jednakże wg danych Ericsson Mobility Report przepustowość sieci w Polsce plasuje się za Węgrami i Bułgarią.

http://branden.biz/index.php/2017/03/03/ericsson-connected-vehicle-cloud-uber-nie-scania/

Przepustowość sieci ma wpływ na lojalność użytkowników smartfonów, jest ona zależna od wydajności sieci, doświadczeń konsumentów z korzystania usług operatora oraz poziomu obsługi klienta.

W Polsce dla konsumentów obsługa klienta i początkowe doświadczenia po rozpoczęciu korzystania z usług operatora są równie ważne, co wydajność sieci.
Prawidłowe działanie aplikacji i szybkość ładowania się stron internetowych są czynnikami istotniejszymi niż dostępność zasięgu – takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych w każdym z trzech wymienionych krajów.

Brak zasięgu jest frustrujący dla użytkowników. Potrafią oni jednak poradzić sobie z tym problemem poprzez zmianę miejsca, w którym się znajdują albo pobranie filmu wideo na urządzenie mobilne, albo też wcześniejsze ściągnięcie trasy do nawigacji.

Ericsson Mobility Report przewiduje, że do 2023 roku dzięki digitalizacji 5G przychody operatorów w Europie Środkowo-Wschodniej osiągną 29 mld dolarów.