Wyniki finansowe Fortinet za I kwartał 2016 roku

I kwartał 2016

  • Kwota zafakturowanych zamówień: 330,5 mln USD, wzrost o 30% rdr.
  • Przychody: 284,6 mln USD, wzrost o 34% rdr.
  • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 0,12 USD
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 100,6 mln USD
  • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 70,6 mln USD
  • Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje: 1,19 mld USD
  • Przychody przyszłych okresów: 837,2 mln USD, wzrost o 39% rdr.

W pierwszym kwartale tego roku nasza firma poradziła sobie bardzo dobrze i udało się nam przekroczyć wszystkie kluczowe wskaźniki – mówi Ken Xie, założyciel, członek rady nadzorczej i dyrektor zarządzający Fortinet. Rosnący poziom złożoności w obszarze bezpieczeństwa IT sprawia, że klienci sięgają po szerokie i zintegrowane platformy, które są częścią naszej wizji od początku istnienia firmy. Architektura Fortinet Security Fabric ma wartość strategiczną, jako że pozwala użytkownikom objąć ochroną i rozpoznaniem wszystkie punkty sieci – od urządzeń Internetu rzeczy po chmurę – poprzez system operacyjny połączony z platformą zarządzania. To rozwiązanie wraz z niedawno zaprezentowanymi, wysokowydajnymi produktami z serii FortiGate 6000E umacnia naszą pozycję względem konkurencji, poszerza możliwości rynkowe oraz pomoże utrzymać wzrosty w nadchodzącej części roku i dalej.

 url