Zdalna praca: wpływ na plany rozwoju pracowników


Z powodu wpływu COVID 19  pracownicy coraz częściej starają się budować silne i zróżnicowane kompetencje oraz inwestują swój czas w rozwijanie umiejętności cyfrowych, które ułatwiają przejście na hybrydowy model pracy.

Według badania IBM Institute for Business Value na temat oczekiwań pracowników większość ankietowanych chciałaby w ciągu roku zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje. 58% stwierdziło, że planuje wziąć udział w kursach doskonalenia zawodowego, z kolei 25% chce podnieść swoje kwalifikacje zapisując się na nowe studia
czy programy certyfikujące.

Linux Polska od 2009 roku wspiera klientów w pokonywaniu barier technologicznychi transformacji IT w oparciu o technologie open source. Część działalności firmy koncentruje się na dostarczaniu przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym szkoleń IT prowadzonych przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów, obejmujących szeroką gamę technologii i tematów m.in. DevOps, CI/CD, konteneryzacja, automatyzacja. Nauczanie tego typu materiału wymaga nie tylko standardowego wyposażenia, krzeseł i tablicy – w salach IT musi istnieć również wyizolowana sieć komputerowa składająca się z serwera trenerai zestawu indywidualnych komputerów uczestników. Trener musi mieć możliwość dostępu do komputerów studentów, aby na bieżąco monitorować ich postępy i pomagać im
w rozwiązywaniu problemów. Ponadto, sieć w klasie musi być bezpieczna, wydajna i łatwa do skonfigurowania w dowolnym miejscu.

Większość klientów Linux Polska przekonała się do tej formy szkolenia, a nawet zaczęła ją cenić bardziej niż standardowe szkolenia prowadzone w poprzednich latach w tradycyjnym formacie klasowym. Dzięki IBM Cloud zajęcia odbywają się wirtualnie i umożliwiają pełną interakcję pomiędzy prowadzącym a uczestnikami. Dodatkowo, studenci mają dostęp do laboratoriów on-line przez 7 dni po szkoleniu – w tym czasie kursanci mogą wykonać ćwiczenia indywidualne, których realizacja jest nadzorowana i oceniana przez trenera. Podręczniki i certyfikaty dla uczestników udostępniane są również w wersji elektronicznej. Pozwala to na przekazanie tego samego zakresu wiedzy, co w przypadku tradycyjnych zajęć i utrzymanie jakości merytorycznej szkolenia.

IBM: Cloud’s next leap czyli chmura od wielu operatorów

Cyfrowe zarządzanie talentami

Najnowsze badanie IBM 2021 CEO Study wykazało, że liderzy biznesowi koncentrują sięna przyspieszeniu realizacji swoich strategii cyfrowych, które postrzegają jako kluczowe czynniki przyszłego sukcesu. W związku z przesunięciem priorytetów spowodowanym przez COVID-19, bariery organizacyjne utrudniające rozwój technologiczny zeszły na dalszy plan. Według najnowszych badań IBV, dwie trzecie kadry kierowniczej twierdzi, że pandemia umożliwiła im realizację konkretnych inicjatyw transformacyjnych, które wcześniej napotykały na opór.

Przykładem takiego podejścia do rozwoju z wykorzystaniem technologii chmury jest Sphere Engine. Firma oferuje swoim klientom z ponad 50 krajów komponenty oprogramowania oraz interfejsy API korzystające z IBM Cloud, które umożliwiają tworzenie elastycznych
i skalowalnych rozwiązań do oceny umiejętności programowania na potrzeby przeprowadzanych przez firmy i szkoły procesów rekrutacyjnych oraz e-learningowych.

Źródło i prawa: informacja prasowa IBM