VR oraz AI dla telekomów

Wg najnowszych badań Oracle – do 2020 roku 80 proc. firm telekomunikacyjnych do obsługi klientów będzie wykorzystywać technologie wirtualnej rzeczywistości (VR), chatboty oraz specjalistyczne aplikacje mobilne.

W 2016 wydatki związane z consultingiem i wdrażaniem technik kognitywnych, sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego sięgnęły 451 mln dolarów; w 2021 kwota, jaką zamierzają wydać przedsiębiorstwa na ten cel, wzrośnie już do ponad 28 mld dolarów, szacują analitycy Gartnera.

Z inteligentnych narzędzi (AI, systemy kognitywne itp.) służących do automatyzacji procesów biznesowych korzystać wówczas będzie już jedna trzecia dużych globalnych przedsiębiorstw.

http://branden.biz/index.php/2017/01/15/jane-ai-narzedzie-zarzadzajace-zdrowiem/

Lepszy kontakt z klientem dzięki VR i AI

źr. Oracle

Mimo dostępu do ogromnych ilości danych o klientach, operatorzy telekomunikacyjni mają problemy ze zintegrowaniem, analizą i wykorzystaniem tych danych do zapewnienia klientom spersonalizowanej obsługi. Tylko około jedna trzecia z nich (37 proc.) regularnie analizuje dane dotyczące klientów, a prawie dwie trzecie (61 proc.) nie uwzględnia w tych analizach danych pochodzących z mediów społecznościowych lub systemów CRM.

źr. Oracle

Aby nawi zać lepszy kontakt z klientami oraz wyróżnić się na rynku, w którym coraz bardziej liczą się ceny lub pakiety produktów i usług, firmy telekomunikacyjne zamierzają sięgnąć po technologie wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality) i sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence) oraz aplikacje umożliwiające bezpośredni kontakt z klientem.

  •  79 proc. firm telekomunikacyjnych do 2020 r. będzie przy obsłudze klienta wykorzystywać wirtualną rzeczywistość, a 35 proc. już w pewnym stopniu ją wdrożyło.
  • Do 2020 r. 80 proc. firm będzie wykorzystywać chatboty, a 34 proc. już je wykorzystuje do zarządzania niektórymi zgłoszeniami serwisowymi i zapytaniami klientów.
  • Aplikacje telekomunikacyjne staną się wszechobecne — 84 proc. respondentów planuje wykorzystywać je do kontaktu z klientami do 2020 r.

https://youtu.be/zMbhJDPaZWc

itfilolog