Veeam Availability Orchestrator

Veeam Software zapowiedział nowe rozwiązanie Veeam Availability Orchestrator – najnowszy element Veeam Availability Platform – które umożliwia przedsiębiorstwom zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie ciągłości biznesowej i usuwania skutków awarii (ang. disaster recovery, DR).

Większość niepowodzeń w DR wynika z przestarzałych i nieprzetestowanych planów. Szybko rosnące tempo zmian biznesowych i technologicznych wymaga ciągłego aktualizowania planów DR, co według Forrester Research robi dziś tylko 14 proc. firm. Veeam Availability Orchestrator rozwiązuje ten problem, oferując rozwiązanie do koordynowania DR, które ogranicza czas, koszty oraz nakład pracy związanej z planowaniem na wypadek awarii oraz usuwaniem ich skutków.

Choć wiele przedsiębiorstw ma już plany DR, ich realizacja jest często skomplikowana, niewygodna i czasochłonna. Często używa się kosztownych, podatnych na błędy procesów ręcznych, które źle się skalują, co sprawia, że plany DR szybko stają się przestarzałe. Grozi to nie tylko niedostępnością danych i aplikacji, lecz także niezgodnością z przepisami prawnymi i regulacjami branżowymi.

Odpowiedzią jest Veeam Availability Orchestrator – mechanizm koordynacyjny z bogatymi możliwościami planowania, automatycznego dokumentowania i testowania gotowości oraz zgodności, który zapewnia pełną obsługę replik Veeam.

– Klienci korporacyjni domagają się nie tylko dostępności, lecz także pomocy w zapewnieniu zgodności z przepisami. W przypadku awarii przedsiębiorstwa tracą miliony wskutek przestoju, 21,8 mln dol. według naszego najnowszego Veeam Availability Report, nie licząc szkód na reputacji i zmniejszonej produktywności. Bez aktualnego, przetestowanego i udokumentowanego planu DR trudno jest szybko zareagować na katastrofę. Nowe rozwiązanie Veeam Availability Orchestrator pozwala przedsiębiorstwom zbudować platformę prawdziwej dostępności, ograniczyć koszty, zdefiniować plany DR i zyskać spokój ducha płynący z wiedzy, że będą w stanie zapewnić ciągłość biznesową nawet w przypadku najczarniejszego scenariusza – powiedział Danny Allan, wiceprezes ds. strategii produktowej w Veeam.

 

http://branden.biz/index.php/2018/01/14/biznes-bez-wyjscia-rzadzi-analityka-predykcyjna-i-machine-learning/

Nowe rozwiązanie Veeam Availability Orchestrator, zbudowane z myślą o dostępności klasy korporacyjnej, zapewnia mechanizm koordynacji DR dla replik Veeam Backup & Replication™. Skrupulatna koordynacja, tworzenie, dokumentowanie, testowanie i realizowanie planów DR – które są w pełni przygotowane do zatwierdzenia przez zarząd i interesariuszy – pomaga organizacjom ograniczyć czas, koszty i nakład pracy związanej ze skuteczną strategią DR, m.in. poprzez:

  • spełnianie wymogów przepisowych dzięki dokumentacji opartej na szablonach, która ułatwia budowanie i aktualizowanie planów DR w miarę zmian w środowisku wirtualnym;
  • zapewnienie przywracalności w dowolnym czasie poprzez zautomatyzowane i ręczne testowanie planów oraz kontrole gotowości, które nie mają wpływu na środowisko produkcyjne;
  • zagwarantowanie ciągłości usług IT poprzez niezawodną realizację planów przełączania awaryjnego i przywracania po awarii (failover/failback) obejmujących wiele lokalizacji, łącznie z weryfikacją usług i aplikacji.

 Veeam Availability Report 2017