Uczciwość vs. korupcja: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych EY

Dynamiczna geografia polityczna, zmiany granic i konflity zbrojne a także trwająca cyfrowa rewolucja mają wpływ na na funkcjonowanie biznesu na całym świecie.

Procesy te zwiększają podatność organizacji na ryzyka m.in. korupcji i nadużyć. To z kolei przekłada się na nowe ustawy, restrykcyjne polityki organów nadzorczych i kary za ich nieprzestrzeganie. Ich łączna kwota, w perspektywie globalnej, szacowana jest na 11 miliardów dolarów na przestrzeni ostatnich 6 lat.

Według najnowszego 15. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych EY „Uczciwość pod lupą. Przyszłość zarządzania zgodnością” nadużycia gospodarcze i korupcja wciąż stanowią jedne z najważniejszych rodzajów ryzyka dla firm. Globalna skala nadużyć od 2012 wciąż pozostaje na wysokim poziomie

Metodyka
Badanie zostało przeprowadzone wśród 2550 przedstawicieli kadry zarządzającej z 55 krajów – w tym Polski.

Jak Polska wypada na tle innych?

20% ankietowanych uważa, że korupcja w Polsce jest zjawiskiem powszechnym.  To ponad o połowę mniej niż w innych krajach naszego regionu, w których odsetek ten wynosi 47%. Jednocześnie badanie wykazało również, że co dziesiąta firma w Polsce doświadczyła znaczącego nadużycia w ciągu ostatnich dwóch lat.

  • 20% ankietowanych uważa, że korupcja w Polsce jest zjawiskiem powszechnym

Polska wśród krajów rozwiniętych. 20% ankietowanych uważa, że korupcja w Polsce jest zjawiskiem powszechnym. Dla porównania średnia dla badanych 55 krajów wynosi 38%. Co dziesiąta firma w Polsce doświadczyła znaczącego nadużycia w ciągu ostatnich dwóch lat.

Łapówka w formie gotówki odchodzi w zapomnienie

W porównaniu z innymi krajami, deklarowana przez polskich respondentów skłonność do wręczania gotówki jest niewielka (4%), na znaczeniu rosną za to prezenty i gościnność (po 16%).

Uczciwość to sprawa „firmowa”

Według 96% badanych uczciwość i etyka w firmie są bardzo istotne. Natomiast zaledwie 16% ankietowanych Polaków uważa, że uczciwość jest kwestią każdego pracownika z osobna. Co ciekawe, motywacją do etycznego postępowania w Polsce znacznie rzadziej (35%) niż w krajach rozwiniętych (54%) jest unikanie kar od regulatorów.

Ryzyka biznesowe

Połowa badanych w Polsce wskazuje zmiany regulacyjne (52%) i makroekonomiczne (50%) jako największe ryzyka. Na kolejnym miejscu znalazła się korupcja i nadużycia (42%) oraz cyberataki (32%).

W przededniu RODO

Jak wskazują ankietowani w 15. Badaniu Nadużyć Gospodarczych EY, najlepiej przygotowani do nowych regulacji są Brytyjczycy (90%), Niemcy i Holendrzy (po 82%). Wiedzę nt. RODO deklaruje 60% badanych Polaków.

Kontrahent bez sprawdzenia

Tylko 22% ankietowanych w Polsce dokładnie sprawdza swoich kontrahentów. Polska pod tym względem jest na szarym końcu listy. Średnia dla 55 badanych krajów to 59%.

Jakie są główne problemy globalne i lokalne związane z poruszaną tematyką? Jaka jest skuteczność działań antykorupcyjnych w poszczególnych krajach?

http://branden.biz/index.php/2017/10/04/ey-niepewnosc-to-nowa-normalnosc/

Pobierz raport 15. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych EY „Uczciwość pod lupą. Przyszłość zarządzania zgodnością”