Trendy w IT: najwięcej technologii w służbie zdrowia, przemyśle i finansach

Służba zdrowia, przemysł oraz instytucje finansowe przeznaczą najwięcej środków na IT – piszą analitycy IDC w swoim najnowszym raporcie.

  • Globalne wydatki przedsiębiorstw na rozwiązania teleinformatyczne w 2020 roku wyniosą 2,7 bln dolarów. To co prawda mniej niż zakładały wcześniejsze prognozy z lutego (2,8 bln dolarów), ale i tak wartość rynku będzie rosła o ponad 3 proc. rocznie. Rosną nakłady inwestycyjne na platformy cloud computing i mobilne. Złożoność i brak integracji utrudniają jednak wdrażanie rozwiązań chmurowych w firmach regionu EMEA – pokazują z kolei wyniki badania Oracle.

Cyfrowa transformacja biznesu siłą napędową rynku ICT

źr. Pixabay

źr. Pixabay

Analitycy IDC zwracają uwagę, że cyfrowatransformacja biznesu ma bezpośredni wpływ na wzrost nakładów inwestycyjnych firm na cloud computing i platformy mobilne, dzięki czemu rynek IT powinien do 2020 r. rosnąć w tempie 3,3 proc. rok do roku. Sektor medyczny pozostaje jedną z branż najwięcej inwestujących w IT, z rocznym tempem wzrostu na poziomie 5,7 proc.

  • Inwestycje w rozwiązania i narzędzia teleinformatyczne będą dynamicznie rosły także w przypadku firm produkcyjnych i instytucji finansowych. Będą one zwiększać wydatki na IT w tempie 4,7 proc. rocznie, przeznaczając do 2020 r. na ten cel 475 mld dolarów. Jak wynika z danych IDC, 45 proc. przychodów wygenerują duże korporacje zatrudniające ponad tysiąc pracowników, jednak aż za jedną czwartą wydatków będą odpowiedzialne najmniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 9 osób.

Więcej w materiale na it-filolog.pl 

itfilolog