Dassault Systèmes: dynamika migracji do chmury i transformacji cyfrowej w Polsce (badanie PMR)

Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost zapotrzebowania na transformację cyfrową, która jest ściśle związana z szybszą adaptacją chmury – oto wniosek płynący z badania przeprowadzonego przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes. Badanie PMR pokazuje także, że doświadczenia firm związane z sytuacją kryzysową przyspieszą działania w kierunku szerszej adaptacji rozwiązań opartych na chmurze: co trzecia ankietowana firma potwierdziła, że planuje migrację do chmury w najbliższych 2-3 latach.

 

Badanie, zatytułowane „Gotowość polskich firm produkcyjnych na

Badanie, zatytułowane „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19.” przeprowadzono w Q3 2020 roku wśród 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów: Transport i mobilność, Urządzenia przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle.

Badanie „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii Covid-19.”, zostało zrealizowane przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes w okresie wrzesień-listopad 2020r. Badanie ilościowe przeprowadzono na losowej próbie 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów Transport i mobilność, Urządzenia przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle. Ankietowani byli menedżerowie średniego i wysokiego szczebla odpowiedzialni za obszar IT w firmach.

 

Z badania wynika, że pomimo faktu, iż 73% przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce odczuło negatywne skutki COVID-19, firmy te stosunkowo dobrze poradziły sobie w czasie pandemii. Jedna trzecia z nich ocenia swoją kondycję finansową w 2020 roku pozytywnie w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla ponad połowy wyniki będą porównywalne rok do roku. Niemniej jednak więcej niż połowa badanych firm uważa, że pandemia COVID-19 negatywnie wpłynie na ich sektor w 2021 roku.

W rezultacie pandemii, 42% firm zmienia także priorytet biznesowy: firmy te chcą w większym stopniu zadbać o dotychczasowych klientów oraz podejmować działania mające na celu pozyskiwanie nowych. Na podium kluczowych potrzeb znalazły się także wzrost efektywności biznesowej oraz innowacyjność w zakresie nowych produktów i usług. Okres pandemii COVID-19 wyraźnie pokazał menedżerom IT potrzebę wdrożenia skuteczniejszych procesów produkcyjnych, ponieważ istniejące systemy w wielu przypadkach okazały się niewystarczające.

Oprogramowanie Dassault Systèmes dla Sunreef Yachts

Transformacja cyfrowa – potrzeba edukacji rynku

Badanie pokazuje, że zdecydowana większość firm w Polsce (73%) zna pojęcie transformacji cyfrowej. Termin ten wiąże się dla nich głównie z:

  • automatyzacją i integracją procesów produkcyjnych (80%),
  • wdrażaniem cyfrowych narzędzi wspierających procesy sprzedażowe i marketingowe (77%),
  • rozwojem usług zdalnych (71%),
  • wdrażaniem zaawansowanych narzędzi i systemów informatycznych (67%),
  • przejściem na rozwiązania chmurowe (66%),
  • nowymi technologiami zwiększającymi produktywność i efektywność pracowników (65%)

Według badania 6 na 10 firm jest obecnie w trakcie wdrażania różnych rozwiązań z obszaru transformacji cyfrowej. Natomiast zaledwie 14% badanych w ogóle nie planuje tego typu działań. Firmy te deklarują, że nie wiedzą, jakie korzyści może przynieść cyfrowa transformacja, na jakie obszary działalności przedsiębiorstwa może wpłynąć i do kogo zwrócić się w sprawie wdrożenia.

Brak wystarczającej wiedzy widać też w przypadku 14% ankietowanych firm, które deklarują, że zakończyły już proces cyfrowej transformacji. Firmy te utożsamiają ją bowiem głównie z wdrożeniem rozwiązań umożliwiających pracę zdalną. Pokazuje to, jak duża jest wciąż potrzeba edukacji rynku na temat samej istoty i kompleksowości procesu cyfrowej transformacji.

33% badanych firm planuje migrację do chmury

Badanie PMR pokazuje także, że doświadczenia firm związane z sytuacją kryzysową przyspieszą działania w kierunku szerszej adaptacji rozwiązań opartych na chmurze: co trzecia ankietowana firma potwierdziła, że planuje migrację do chmury w najbliższych 2-3 latach.

Firmy, które stosują już rozwiązania chmurowe, wśród kluczowych korzyści wdrożenia wymieniają: umożliwienie pracy zdalnej, optymalizację kosztów, zmniejszenie zapotrzebowania na wyspecjalizowany personel IT, niezależność od awarii sprzętu, dodatkową ochronę i wsparcie czy większą elastyczność.

„Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19.”