Toshiba: w Europie stawia na komputery dla biznesu

Toshiba Europe GmbH przedstawiła cele i strategię na najbliższy rok finansowy.

Sektor MSP i wsparcie dla sieci partnerskiej

Kanał sprzedaży nadal ma dla firmy strategiczne znaczenie – Toshiba w Europie wspiera go powierzając dystrybucję swoich produktów wybranym partnerom strategicznym. Jednocześnie, utrzymując dotychczasową dbałość o obecnych i pozyskując kolejnych klientów korporacyjnych ze średnich i dużych przedsiębiorstw, Toshiba będzie kontynuować działania w sektorze publicznym krajów, w których ma już w nim ugruntowaną pozycję, takich jak Hiszpania, Holandia i Wielka Brytania.

W 2015 Toshiba skupiła się na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw, zacieśniając relacje z partnerami oraz użytkownikami końcowymi realizując inicjatywy związane z marketingiem i sprzedażą. Jednym z takich projektów była ogólnoeuropejska kampania Make IT Work, podkreślająca silną pozycję firmy w zaspokajaniu stale ewoluujących potrzeb współczesnego biznesu i prezentująca zróżnicowanie portfolio biznesowych produktów Toshiba.

  • W ciągu najbliższych 12 miesięcy Toshiba nadal będzie intensywnie działać na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw, rozszerzając wsparcie strategiczne oraz kontakty z parterami biznesowymi, a także z obecnymi i przyszłymi klientami. Obecnie trzy czwarte europejskiego zespołu sprzedaży kontaktuje się bezpośrednio z klientami końcowymi, by sprawniej reagować na ich potrzeby będące wynikiem wyzwań z jakimi zmaga się współczesny biznes.

Ponadto, europejskie call center uruchomione w 2015 roku zwiększy zasoby przeznaczone na komunikację z potencjalnymi klientami z rynku średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem ich rozmów będzie zarówno pozyskiwanie nowych klientów, jak i przetarcie szlaków dla partnerów Toshiba z kanału sprzedaży.

– Jesteśmy przekonani, że inwestycje w regionie EMEA pozwolą nam rozwijać dział komputerów biznesowych w kluczowych regionach i sektorach. Wierzymy w naszą strategię i zakładamy dwucyfrowy wzrost w tych obszarach – podkreśla prezes Toshiba Europe Maki Yamashita.

Zmiany

Firma zmieniła także podejście do projektowania i produkcji swoich urządzeń. Jej najnowsze laptopy są od początku do końca tworzone w należącej do Toshiba fabryce mieszczącej się w Hangzhou (Chiny). Daje to firmie pełną kontrolę nad całym procesem produkcji.

 – Fabryka w Hangzhou pozwala nam w pełni nadzorować jakość, design, funkcjonalność i zabezpieczenia naszych produktów. To wielka korzyść dla partnerów i klientów – zarówno w zakresie przyśpieszenia produkcji i dostaw, jak i gwarancji najwyższej klasy bezpieczeństwa rozwiązań Toshiba; by uchronić się ryzykiem ingerencji osób trzecich, produkujemy już własny BIOS – wyjaśnia Maki Yamashita.

  • Toshiba stworzyła także specjalny europejski zespół odpowiedzialny za wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań dla biznesu tworzonych w Toshiba Corporation.

toshiba