„TMT Predictions 2021”: usługi w chmurze niewrażliwe na pandemię 2020

Wg 20. edycji globalnego raportu „TMT Predictions 2021” pandemia COVID-19 jest katalizatorem zmian w świecie technologii. Deloitte wskazuje, że w ciągu kilku miesięcy kryzysu branża technologiczna wypracowała więcej niż przez pięć lat funkcjonowania w normalnych warunkach.

Można to zaobserwować również w medycynie, czego przykładem są wideo wizyty. W nadchodzącym roku rynek rozwiązań specjalistycznych, przeznaczonych do takiej formy kontaktu z lekarzem, osiągnie wartość 8 mld dolarów. W 2021 roku będziemy również obserwować intensywny rozwój sieci dostępu radiowego, 5G oraz migracji chmurowej.

Raport TMT Predictions 2021

 

To już dwudziesty rok publikacji globalnego raportu Deloitte, omawiającego najważniejsze trendy wpływające na przyszłość sektora technologii, mediów i telekomunikacji na całym świecie. Trudno mówić o 2021 roku bez wspominania o COVID-19 i większość prognoz w najnowszym raporcie TMT Predictions 2021 została w pewnym stopniu ukształtowana przez pandemię. W opinii wielu ekspertów powtarzało się jedno stwierdzenie: „Z powodu pandemii w ciągu pięciu miesięcy nastąpiło pięć lat zmian”.

Niektóre z tych zmian nastąpiły niezwykle szybko. Migracja do chmury, wykorzystanie rozwiązań typu inteligent edge, wideo wizyty w medycynie to zmiany, które pojawiały się już w 2019 roku ale nabrały ogromnego przyspieszenia z powodu pandemii właśnie w 2020. Oczekujemy, że dalszy, dynamiczny rozwój w tych trzech obszarach będzie trwał w 2021 roku.

Deloitte „2020 Global Technology Leadership Study”: Polska zaawansowana cyfrowo

Źródło: informacja prasowa Deloitte