The Future of Field Operations: predictive analytics /Zebra/

Zebra ogłosiła wyniki badań, z których wynika, że dostawcy usług terenowych branży telekomunikacyjnej i przemysłowej na całym świecie zwiększą wykorzystanie technologii mobilnych w celu optymalizacji i transformacji prac operacyjnych.

Liczba organizacji, które wdrożą w ramach swoich strategii mobilnych rozwiązania predykcyjne (rozwiązania, które podpowiadają lub wskazują działanie), ma się podwoić w ciągu pięciu lat, według respondentów trzyczęściowego badania „Future of Field Operations” przeprowadzonego przez firmę Zebra w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej, budowlanej, górniczej i rolnej. Obecnie tylko 16 proc. organizacji korzysta z rozwiązań wskazujących lub podpowiadających w celu przypisania właściwego zasobu do właściwego zadania w odpowiednim czasie przy użyciu urządzeń mobilnych. Do 2025 r. odsetek ten wzrośnie do 32 proc.

W badaniu 76 proc. respondentów spośród usługodawców twierdzi, że ich strategie działania w terenie koncentrują się obecnie na urządzeniach mobilnych zamiast na komputerach stacjonarnych, zaś 86 proc. potwierdza, że dostępność szybszych sieci 4G i 5G będzie sprzyjać większym inwestycjom w nowe technologie obsługujące działania operacyjne. Wykorzystanie urządzeń mobilnych szybko zwiększy produktywność – 87 proc. respondentów wskazało w badaniu, że spodziewają się pozytywnego efektu w ciągu najbliższego roku.

Badanie wskazuje, że poczta elektroniczna (62 proc.), dostęp do baz danych w czasie rzeczywistym (60 proc.) i zarządzanie wysyłkami (57 proc.) to trzy obecnie najważniejsze zastosowania. Z kolei około dziewięciu na dziesięciu usługodawców planuje w ciągu najbliższych pięciu lat rozszerzyć wykorzystanie zdalnego monitorowania i raportowania, a także zaawansowanej analizy i uczenia się maszyn w ramach swoich strategii mobilnych.

  • W celu umożliwienia pracownikom mobilnym działającym w terenie  osiągnięcie większej produktywności, zwiększenia ich zadowolenie z pracy, a ostatecznie także poprawienia obsługi klienta, dostawcy usług mobilnych zwiększają inwestycje w tego typu urządzenia. Obecnie tylko 28 proc. firm wyposaża w technologie mobilne ponad połowę swoich zespołów operacyjnych. Respondenci przewidują, że do 2025 r. odsetek ten wzrośnie do 44 proc..

W pracy w terenie wysoki priorytet ma niezawodność urządzeń mobilnych – specjalnie skonstruowane, wytrzymałe smartfony mobilne są  obecnie najbardziej preferowaną przez dostawców usług mobilnych kategorią urządzeń. Do 2025 roku 93 proc. firm będzie używać wytrzymałych tabletów mobilnych i smartfonów.

Badanie Zebra: The Future of Field Operations /Energy&Utilities 2025/

GŁÓWNE WNIOSKI

  • Badania firmy Zebra wskazują, że wykorzystanie rozwiązań predykcyjnych przez branżę telekomunikacyjną i przemysłową podwoi się z obecnych 16 proc. do 32 proc. w 2025 roku.
  • Zwiększona dostępność szybszych sieci komórkowych 4G i 5G będzie sprzyjać inwestycjom w nowe technologie mobilne wspierające pracę operacyjną – według 87 proc. badanych.
  • Około dziewięciu na dziesięciu usługodawców planuje w ciągu najbliższych pięciu lat rozszerzyć wykorzystanie zdalnego monitorowania i raportowania, a także analizy i uczenia się maszyn.
  • Wytrzymałe urządzenia mobilne będą najbardziej rozpowszechnionym typem urządzeń korporacyjnych obsługiwanych przez dostawców usług mobilnych na całym świecie – do 2025 r. 93 proc. z nich zastosuje wytrzymałe tablety i smartfony.

W badaniu wzięło udział ponad 1200 kluczowych decydentów z tych trzech branż z obu Ameryk, Europy i regionu Azji i Oceanii.