Technomics: cyfryzacja gospodarki

Dokonująca się na naszych oczach rewolucja cyfrowa powoduje, że technologie ICT coraz bardziej przenikają do gospodarki, kształtując zupełnie nowe modele i procesy biznesowe, oraz wpływając na rynek pracy. Opisywanie i analiza zjawisk z pogranicza ICT i ekonomii wymagają wprowadzania nowych pojęć.

Jednym z kluczowych, pojawiającym się w literaturze fachowej, jest technomics (technomia – jeśli można posłużyć się takim polskim odpowiednikiem). Określenie to jest różnie definiowane i pozostawia szerokie pole interpretacji.

Infrastruktura ICT pełni rolę krwiobiegu dla danych, bez analizy których trudno obecnie wyobrazić sobie funkcjonowanie na rynku dużego czy małego przedsiębiorstwa. Transformacja cyfrowa stanowi imperatyw kategoryczny dla rozwoju zarówno całych sektorów gospodarki, jak i małych firm.

Internet rzeczy, big data, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR i AR), cloud computing, sztuczna inteligencja (w tym machine learning), robotyka i automatyzacja – to kluczowe technologie służące do budowy cyfrowego świata i Przemysłu 4.0 (Industry 4.0 – czwarta rewolucja przemysłowa). Można wręcz mówić o konwergencji teleinformatyki i ekonomii, przenikających się w wielu wymiarach, tworząc razem nowe reguły ekonomii cyfrowej. A jeszcze przed 30 laty na studiach w krajach demokracji ludowej wykładano tzw. ekonomię polityczną…

/—/

Technologie cyfrowe – wraz ze sprzętem, oprogramowaniem i sieciami – w niedalekiej przyszłości będą w stanie dokładniej niż lekarze diagnozować choroby, analizować w czasie rzeczywistym ogromne zestawy danych o klientach i ich zachowaniach na potrzeby handlu detalicznego oraz realizować wiele innych zadań, które kiedyś uznawano, że mogą je wykonywać tylko ludzie. Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee w swojej książce pokazują, jak „druga epoka maszyn” zmienia sposób, w jaki myślimy o kwestiach związanych z postępem technologicznym, społecznym i gospodarczym.

http://branden.biz/index.php/2017/04/30/ibm-watson-for-oncology-zautomatyzowana-diagnoza-w-praktyce-lekarskiej/

Wyścig z maszynami o miejsca pracy? Lepiej współpracować

W gospodarce cyfrowej automatyzacja przetwarzania danych oznacza mniej pracy dla ludzi zajmujących się przetwarzaniem informacji. Oto niektóre przykłady rywalizacji o miejsca pracy, choć Profesor Brynjolfsson stawia na współpracę ludzi i maszyn. Roboty sporządzające raporty finansowe stopniowo mogą zastępować dziennikarzy ekonomicznych. Roboty uczące się diagnozowania medycznego to potencjalne wsparcie dla lekarzy.

Postępy w uczeniu maszynowym (machine learning) sprawiają, że roboty stają się także dobrymi pracownikami fizycznymi. Już dzisiaj automaty przenoszą towary między półkami w magazynach i hurtowniach, a już niebawem mogą stać się „kierowcami” samojezdnych ciężarówek.

http://branden.biz/index.php/2016/07/28/tesla-4-nowe-pojazdy-do-2022-plus-autonomiczny-uber/

źr. Visionaries

Według prof. Brynjolfssona, jesteśmy na początku kolejnej rewolucji ekonomicznej – technomii (technomics = tech*nom ics). Oprogramowanie, sprzęt i sieci tworzą dobrobyt, jednakże nie każdy będzie mógł w nim partycypować – de facto beneficjentów będzie mniej niż podczas jakiejkolwiek innej rewolucji ekonomicznej.

 

 

 

/—/

Przegranymi będą ci, którzy nie przygotują się odpowiednio do funkcjonowania w cyfrowym świecie.

Publikowany tekst jest skrótem redakcji Magazynu Branden. Pełny tekst dostępny jest na stronie www.it-filolog.pl 

1