Technology Vision 2017: raport Accenture Technology

Wdrożenie rozwiązań technologicznych wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) może mieć pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Technologia stopniowo będzie zmieniać sposób pracy w centrach usług, zatrudniających w naszym kraju ok. 200 tys. osób.

To wnioski tegorocznego raportu Technology Vision 2017 przygotowanego przez firmę Accenture.

Ideą przygotowywanego od 17 lat przez Accenture Labs, raportu Accenture Technology Vision, jest systematyczna analiza środowiska biznesowego, mająca na celu identyfikację nowych trendów technologicznych, które mogą w przyszłości mieć największe znaczenie dla rozwoju firm i całej gospodarki.

Raport pokazuje jak postęp w rozwoju sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i analityce big data sprawia, że maszyny w coraz większym stopniu programowane są do wykonywania zadań dotychczas przypisywanych wyłącznie dla ludzi. Stopniowo, codziennością staje się wirtualny konsultant w call centre czy systemy kontrolne w instalacjach przemysłowych, które uczą się jak reagować na konkretne sytuacje.

5 trendów

  • Sztuczna inteligencja nowym interfejsem użytkownika

Rozwój sztucznej inteligencji całkowicie zmieni nasze podejście korzystania z technologii upraszczając stosowane dotychczas rozwiązania. Coraz częściej użytkownicy będą się komunikowali z maszynami, wykorzystując jezyk naturalny. Co więcej maszyny te będą w stanie się ciągle doskonalić na podstawie wcześniejszych doświadczeń. 79% respondentów przyznaje, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje sposób pozyskiwania informacji i interakcji z klientami.

  • Platformy biznesowe

To kontynuacja trendu który sprawił, że UBER – największa firma taksówkowa na świecie – nie posiada ani jednego samochodu, czy  Airbnb – nie mają ani jednego hotelu. Platformy o globalnym zasięgu dające dostęp do usług będą zyskiwać na znaczeniu i wypierać tradycyjne modele biznesowe. Ponad 25% ankietowanych przyznało, że cyfrowe ekosystemy zmieniają sposób działania ich organizacji.

  • Kompetencje zamiast organizacji

Elastyczne formy zatrudnienia zyskują na popularności wśród pracodawców i pracowników. Rynek komptencji, szczególnie w zakresie technologii, jest globalny dzięki technologii ułatwiającej pracę zdalną oraz platformom ułątwiającym znalezienie pracowników do projektów. Polska jest jednym z liderów w tym zakresie z uwagi na popularność samozatrudnienia jako formy współpracy. 85% przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej ankietowanej przez Accenture planuje w większym zakresie korzystać z usług niezależnych wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych freelancerów.

  • Technologia podążająca za człowiekiem

Urządzenia elektroniczne będą w coraz większym stopniu dostosowywać się do naszych potrzeb i oczekiwań. Kluczowe jest wygranie rywalizacji o najlepsze doświadczdnie użytkownika. Zwycięska technologia będzie standardem dla wszystkich rodzająów usług oferowanych klientom. 80% ankietowanych przez Accenture uważa, że organizacje muszą nie tylko zrozumieć obecną sytuację, ale także uwzględnić oczekiwania i ambicje poszczególnych osób, tak by nowe rozwiązania technologiczne pozwoliły im je zrealizować.

  • Nowe rynki

Firmy będą coraz aktywniej poszukiwać nowych obszarów rozwoju. Zmiany będą się dokonywać między innymi poprzez współpracę w ramach ekosystemów czy innowacje oferowane przez startupy. 74% respondentów przyznało, że ich firmy zaczynają działać w całkowicie nowych nieznanych im do tej pory cyfrowych realiach.

O metodyka raportu Accenture Technology Vision 2017
Raport Accenture Technology Vision jest corocznie opracowany przez Accenture Technology Labs. Do przygotowania raportu z trendami na 2017 rok wykorzystano dane pochodzące z sektora publicznego i prywatnego, uczelni wyższych oraz firm typu venture capital. Ponadto przeprowadzono wywiady z ekspertami branży technologicznej, a także z prawie 100 liderami zespołów biznesowych Accenture. Równolegle, Accenture przeprowadziło badanie 5400 menedżerów biznesowych i IT z 31 krajów i 16 branż, aby poznać ich zdanie na temat przyszłości nowych technologii. Respondentami byli głównie członkowie kadr zarządzających oraz dyrektorzy firm operujących rocznymi przychodami powyżej 6 mld dolarów.

images