Technologia medyczna: fantom, sonda, da Vinci on line…

Technologia med: urządzenia mobilne, aplikacje, telediagnostyka, narzędzia data mining czy sztuczna inteligencja będą stosowane na coraz większą skalę. Polska przoduje w tworzeniu medycznych innowacji.

Przyszłością medycyny są multizadaniowe zespoły, łączące środowiska inżynierskie ze środowiskiem medycznym. Największym wyzwaniem jest  edukacja lekarzy w zakresie wprowadzanych na rynek nowości technologicznych.

Polska znajduje się w ogonie Europy pod względem cyfryzacji służby zdrowia, jakości usług medycznych i nakładów finansowych na ten sektor. Wydatki na służbę zdrowia to 4,6-4,8 proc. krajowego PKB, przy średniej dla państw zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na poziomie 6,7 proc. Z drugiej jednak strony polscy naukowcy i start-upy przodują w tworzeniu medycznych innowacji. Tylko w 2016 roku do Urzędu Patentowego wpłynęło 116 wniosków patentowych dotyczących wynalazków z zakresu medycyny.

– Polska jest coraz ważniejszym graczem na medycznym rynku europejskim. W stosunku do dużych tuzów rynkowych typu USA, Korea czy Japonia, kraje Europy Zachodniej – jeszcze trochę nam brakuje w kwestii systemu wsparcia innowacji. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę, którą wytwarzamy w naszym kraju, poziom wykształcenia ludzi, także poziom osiągnięć technologicznych, nie mamy czego się wstydzić, zwłaszcza w ostatnich latach – twierdzi w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Kamil Kipiel ze start-upu medycznego Medical Simulation Technologies, producenta symulatorów dla lekarzy.

Raport „Pacjent w świecie cyfrowym” firmy doradczej PwC informuje, że służba zdrowia nowej generacji będzie wykorzystywać coraz więcej nowinek technologicznych, takich jak urządzenia mobilne, aplikacje, telediagnostyka, narzędzia data mining czy sztuczna inteligencja. Przyszłością medycyny są interdyscyplinarne zespoły łączące środowiska inżynierskie ze środowiskiem medycznym.

– Zdecydowanie idziemy w kierunku robotyzacji i zastosowania nowoczesnych technologii w medycynie. Połączenie środowiska inżynierskiego ze środowiskiem medycznym to dla mnie w 100 proc. przyszłość, ponieważ potrzebę kreuje nam środowisko medyczne, np. szpital specjalistyczny, a odpowiedzieć na tę potrzebę bardzo często mogą inżynierowie czy specjaliści od technologii w połączeniu z lekarzami – takie zespoły interdyscyplinarne są przyszłością medycyny – przekonuje Kamil Kipiel.

Obszarem medycyny, gdzie pojawia się bardzo dużo nowych technologii jest kardiologia. Według raportu Technavio, globalny rynek kardiologii inwazyjnej będzie rósł w latach 2017 – 2021 w tempie 7 proc. średniorocznie. Największym motorem napędowym tego rynku będą operacje mikroinwazyjne, które według badaczy z Technavio cechują się szybszą rekonwalescencją, mniejszym bólem, mniejszą liczbą infekcji pooperacyjnych, skróconym czasem pobytu w szpitalu, wysoką skutecznością i minimalnym ryzykiem komplikacji, a także kontrolowanym krwawieniem