Dług technologiczny: wpływ, koszt alternatywny, zarządzanie

Jak podaje najnowsza edycja raportu Tech Trends 2024, kluczowymi procesami produkcyjnymi sektora IT stają się: dług technologiczny, pozycja firm deweloperskich produkujących oprogrogramowanie oraz wpływ wytwarzania treści przez rozwiązania AI.

Raport Tech Trends 2024 firmy Deloitte Insigts wskazuje wpływ obecnego stanu produkcji rozwiązań na procesy firm.

DevEx

Wg cytowanego raportu, chociaż w 2024 liczba deweloperów IT może globalnie sięgnąć ok. 29 mln, to popyt na ich pracę nadal pozostaje niezaspokojony. Co więcej, liczba ofert pracy dla twórców oprogramowania ma wzrosnąć o 25 proc. w trakcie najbliższej dekady, czyli trzykrotnie więcej niż w przypadku innych profesji.

Twórcy raportu dostrzegają więc rosnącą wartość developer experience (DevEx), czyli subiektywnych odczuć programisty dotyczących jego codziennej pracy. Wyznacznikami w tej kwestii są takie elementy jak satysfakcja z wykonywanych zadań czy produktywność zespołów IT. Mają one bowiem bezpośredni wpływ na zdolność danego podmiotu do tworzenia innowacji i bycia konkurencyjnym.

– W dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie zdolność organizacji do pozyskania deweloperów i tworzenia z nimi długofalowej relacji staje się kluczowa. Liderzy rynkowi są tego świadomi, o czym świadczą podejmowane w ostatnich latach zmiany w sposobie organizacji pracy, takie jak upowszechnienie metodyk zwinnych czy rozwój technologii chmurowych. (…) Osiem na dziesięć podmiotów, które zainwestowały w rozwój DevEx odnotowało bowiem średni lub znaczący wpływ tej inwestycji na swoją rentowność – podkreśla Maciej Żwirski, partner associate w zespole Strategii Technologii i Architektury, Deloitte.

Koszt alternatywny

Jednym z największych wyzwań w obszarze DevEx jest kwestia produktywności zespołów IT. Przeciętny deweloper pracuje ok. 41 godzin w tygodniu. Połowę tego czasu przeznacza na naprawianie źle napisanego kodu oraz integrację urządzeń czy modyfikowanie stosowanych narzędzi. W efekcie światowa gospodarka rocznie ponosi koszty alternatywne w wysokości 85 mld dolarów. Kluczowe staje się więc rozpoznawanie potrzeb działów IT, tworzenie kultury pracy odpowiadającej potrzebom specjalistów oraz automatyzacja powtarzalnych czynności.

Dezinformacja  w erze AI

Jednym z ważniejszych obecnie trendów technologicznych jest dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI). Już 20 proc. konsumentów ma trudności z odróżnieniem treści tworzonych przez człowieka od tych przygotowanych przez sztuczną inteligencję.

O możliwościach, jakie daje nowa technologia wiedzą także cyberprzestępcy, którzy coraz częściej posługują się nią do wyłudzania danych (phishing), tworzenia fałszywych treści (deep fake) czy rozprzestrzeniania dezinformacji. Najczęstszym rodzajem cyberataków jest pierwsza z wymienionych kategorii. Tylko w 2021 r. za pomocą phishingu cyberprzestępcy ukradli ok. 44,2 mln dolarów. Brak świadomości i zdolności do odróżniania nieprawdziwych treści może zwiększać podatność na manipulacje i upowszechniać tym samym zjawisko dezinformacji. Zdaniem autorów raportu w ramach zwiększania ochrony firm przed cyberzagrożeniami związanymi z AI zalecane jest systematyczne szkolenie decydentów i pracowników z zakresu technik rozpoznawania fałszywych informacji.

Kluczowym procesem staje się samo rozpoznawanie zagrożeń, jeśli weźmie się pod uwagę szacunki wskazujące na to, że do 2025 90 proc. cyfrowych treści będzie generowana maszynowo.

Zarządzanie długiem technologicznym

Jednym z wyznaczników dojrzałości podmiotu w tym obszarze jest poziom długu technologicznego, opisywany w raporcie Tech Trends 2024 firmy Deloitte Insigts jako potencjalny koszt wykorzystywania przestarzałej lub niepoprawnie wdrożonej technologii.

  • 70 proc. liderów działów IT wskazuje ten element jako przeszkodę dla innowacyjności i główny powód spadku produktywności ich organizacji. O skali zjawiska świadczy kwota 1,5 bln dolarów będąca równowartością całkowitego długu technologicznego amerykańskich firm w 2022.
  • Nie bez znaczenia jest także wpływ konieczności zarządzania tym obszarem na opisywane w raporcie doświadczenia deweloperów. Około jedną trzecią swojego czasu pracy muszą oni poświęcać na obsługę zaległości technicznych, co zmniejsza efektywność ich codziennej pracy i obniża satysfakcję z wykonywanych obowiązków.
  • Chociaż przedsiębiorcy są świadomi skali problemu i od 10 do 20 proc. budżetów działów technologicznych wydają na rozwiązywanie problemów powodowanych przestarzałymi systemami, to tego typu działania mają charakter reaktywny.

Zdaniem autorów raportu kluczową kwestią z punktu widzenia redukcji braków technicznych jest przeprowadzanie systematycznej oceny potrzeb firmy w tym zakresie, ewaluacja możliwości podjęcia skutecznych działań i podchodzenie do nich w sposób holistyczny.

Źródło i prawa

Deloitte

Deloitte Tech Trends 2024