Symantec  23 ISTR: najbardziej zagrożony IoT

Najnowszy cykliczny 23. raport o zagrożeniach firmy Symantec  Internet Security Threat Report (ISTR) mówi wyraźnie, że sektorem z największa dynamiką wzrostu zagrożeń jest Internet Rzeczy.

Poprzez IoT zagrożenia są propagowane na inne sektory wraz z namnażaniem się wariantów poszczególnych typów zagrożeń.  Główne kierunki zagrożeń to mobilny malware, ransomware oraz cryptojacking.

Symantec Internet Security Threat Report (ISTR)