Sony z Grass Valley w Alliance for IP Media Solutions

Sony przystępuje do AIMS (Alliance for IP Media Solutions). Firma Grass Valley opracowuje bramę, która spełni rolę pomostu do technologii Networked Media Interface (NMI) i systemu produkcji na żywo IP Live firmy Sony.

 Podczas targów NAB 2016 firma Sony poinformowała o współpracy z firmą Grass Valley, podmiotem zależnym Belden Inc., nad zapewnieniem współdziałania rozwiązań i urządzeń obu firm opartych na łączach IP.

Sony_NAB2016_1arantowania lepszej współpracy systemów branżowych i umożliwienia klientom przejścia na standaryzowane rozwiązania, firma Grass Valley zamierza wprowadzić kartę bramy (ang. gateway card) IP-to-IP zgodną ze swoją platformą przetwarzania GV-Node IP. Karta ta zapewni zgodność między technologiami Networked Media Interface (NMI) i kodeka LLVC (Low Latency Video Codec — kodek wideo o małym opóźnieniu) firmy Sony a standardami przewidzianymi w planie rozwoju opracowanym przez AIMS (Alliance for IP Media Solutions). Współpraca z Grass Valley oznacza, że sojusz IP Live Alliance i standard Networked Media Interface firmy Sony zyskały już wsparcie 49 producentów z branży.

— Stacje telewizyjne mogą wybierać spośród wielu formatów IP, ale kluczowe znaczenie dla trwałości i zainteresowania wdrożeniem rozwiązań IP będzie miała wzajemna współpraca tych rozwiązań — mówi Hiroshi Kiriyama, starszy dyrektor generalny jednostki Media Segment Solution w Sony Corporation. — Jesteśmy dumni z tego, że współpracujemy z firmą Grass Valley i pomagamy branży w przejściu na technologię IP.

Kolejnym efektem tej współpracy jest udział Sony w inicjatywie AIMS. Promuje ona szeroko obsługiwane, otwarte standardy w celu rozszerzania współpracy między rozwiązaniami opartymi na łączach IP i przyspieszenia migracji branży do platform IP.

  • Firma Grass Valley jest członkiem-założycielem inicjatywy AIMS. Powołano ją niedawno, aby zapewnić współpracę urządzeń wykorzystujących takie standardy, jak SMPTE ST2022-6, TR-03 i TR-04 zaproponowane przez VSF, czy AES67. Grass Valley oferuje ponadto największy w branży wachlarz rozwiązań opartych na łączach IP. Są one sprzedawane jako rozwiązanie „Glass-to-Glass IP”.

Kluczową technologią, na której opiera się system Sony do produkcji na żywo z wykorzystaniem łączy IP, jest standard Networked Media Interface (MNI). Dzieli on obraz HD i Ultra HD (4K), dźwięk oraz metadane na pakiety, przesyła je i umożliwia ich przełączanie bez zakłóceń. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu standardowej infrastruktury sieciowej.

— Sony jest liderem technologicznym w naszej branży. Miło nam, że możemy wspólnie wypracowywać podejście oparte na standardach i zapewniać lepszą współpracę między systemami Grass Valley opartymi na standardach AIMS a systemami Sony z łączem NMI. Branża przemówiła: oczekuje powstania norm ISO, które wytrzymają próbę czasu i zagwarantują współpracę na szeroką skalę.  Grass Valley cieszy się ze współpracy z firmą Sony przy realizacji tego celu — powiedział Michael Cronk, starszy wiceprezes ds. marketingu strategicznego w firmie Grass Valley.

Źródło