Socmedia: marka cyfrowych Polaków

Prawie 40 proc. Polaków korzysta z socmediów, spędzając na nich blisko dwie godziny dziennie. To już regularny i ważny kanał komunikacji pomiędzy firmami a klientem.a pomocą kanałów społecznościowych dostawcy mogą pozyskiwać nowych klientów, budować swoją reputację i wizerunek.

Dotyczy to również indywidualnych użytkowników sieci – tylko 40 proc. zdaje sobie sprawę z tego, że w socmediach kreują swoją markę osobistą, a ich profil może na przykład sprawdzić pracodawca.

Social media w ogromnym stopniu zrewolucjonizowały biznes i życie osobiste. Większość ludzi spędza w mediach społecznościowych po kilka godzin dziennie. Są one narzędziem wywierania wpływu w zakresie polityki, edukacji, rozrywki, pomocą w znalezieniu pracy czy partnera, są wykorzystywane w akcjach społecznych, pozyskiwaniu funduszy. Krótko mówiąc, wpływają na to, jak wygląda życie biznesowe i prywatne w dzisiejszych czasach – dr Mateusz Grzesiak, doradca biznesowy i psychologw firmie We Are Social.

Z ostatniego raportu agencji We Are Social wynika, że 39 proc. Polaków aktywnie korzysta z mediów społecznościowych. Statystycznie każdy z nich przeznacza na nie 1 godz. 45 min. dziennie, czyli nieco mniej niż wynosi globalna średnia (2 godz. 19 min.). Zdecydowana większość, bo aż 70 proc. Polaków, jest codziennie aktywna na Facebooku (Polska zajmuje pod tym względem 3. miejsce na świecie, za Australią i Włochami).

Raport McKinsey „Cyfrowi Polacy”

Zbliżone dane pokazuje też raport „Cyfrowi Polacy – konsumenci w czasach e-rewolucji” McKinsey z 2016, która podaje, że dostęp do internetu ma 20 mln Polaków w wieku 15–64 lata. Ta grupa jest podłączona do sieci statystycznie średnio przez sześć godzin dziennie, a 68 proc. codziennie loguje się do serwisów społecznościowych.

Internet i socmedia są dla cyfrowych Polaków nie tylko kanałem komunikacji i jednym z głównych źródeł informacji, lecz także miejscem dokonywania zakupów i operacji płatniczych.  Jak zauważa dr Mateusz Grzesiak, obecność w social media jest więc szansą dla firm i brandów, które za ich pomocą mogą kształtować swój wizerunek, budować wiarygodność i reputację oraz pozyskiwać nowych klientów.

2653282-cyfrowi-polacy

Cyfrowi Polacy w raporcie McKinsey

  • Cyfrowy Polak lub Polka są podłączeni do sieci średnio przez 6 godzin dziennie
  • 89 proc. cyfrowych Polaków ma w domu laptop, a 87 proc. – sieć wi-fi
  • 60 proc. cyfrowych Polaków zapisało swoje dane płatnicze na stronach internetowych
  • lub w aplikacjach
  • Dzieci ponad 40 proc. cyfrowych Polaków dysponują własnym tabletem
  • Dla niemal połowy cyfrowych Polaków Internet jest codziennym źródłem informacji.
  • Pod względem popularności portale internetowe dogoniły programy
  • informacyjne największych stacji telewizyjnych
  • Cyfrowy Polak na komunikację przy użyciu Internetu poświęca 3 razy więcej
  • czasu niż na rozmowy telefoniczne i wysyłanie SMS-ów

 – Dodatkowo 55 proc. cyfrowych Polaków robi zakupy przez Internet3; wartość rynku e-commerce w Polsce przekracza 34 miliardy złotych, a udział zakupów online w całości handlu detalicznego jest bliski poziomowi Niemiec5. Trzeba jednak zaznaczyć, że cyfrowi Polacy to grupa spolaryzowana i zróżnicowana pod względem sposobu spędzania czasu w Internecie, rodzaju i liczby posiadanych urządzeń oraz stosunku do Internetu i technologii.Dla około 2/3 cyfrowych Polaków Internet jest bardzo istotny pisze w raporcie „Cyfrowi Polacy – konsumenci w czasach e-rewolucji” McKinsey.

http://branden.biz/index.php/2017/05/01/facebook-spolecznosc-zarzadzana-algorytmem-ai/

W Polsce biznes wciąż w niewielkim stopniu wykorzystuje swoją obecność w mediach społecznościowych, by zarabiać. Dane Komisji Europejskiej pokazują, że obecność polskich firm w social media odbiega od europejskiej średniej – w 2015 roku 22 proc. firm korzystało z co najmniej jednego serwisu społecznościowego (wobec 39 proc. dla 28 państw UE).

download

Newseria