Sieć definiowana oprogramowaniem: SD-WAN

SD-WAN to przyszłościowe rozwiązanie z perspektywy platformy sprzętowej zawierające w sobie pełen wachlarz urządzeń: bramki WAN, przełączniki LAN oraz punkty dostępowe Wi-Fi.

Riverbed Technology wprowadziła rozwiązanie SD-WAN (programowo definiowana sieć WAN). SteelCentral oferuje całkowicie nowy sposób postrzegania sieci i infrastruktury w świecie o rosnącej roli technologii chmurowych.

Jaki rynek SD-WAN?

  • Analizy branżowe popierają tą teorię oraz wskazują ogromne zapotrzebowania na unowocześnienie podejście do sieci. Gartner przewiduje wzrost wykorzystania rozwiązań SD-WAN wśród przedsiębiorstw z obecnego poziomu (nieprzekraczającego 1%) do 30% do końca 2019. Firma IDC przewiduje, że wartość światowego rynku SD-WAN wzrośnie z wartości poniżej 225 mln USD w 2015 r do ponad 6 miliardów USD w 2020.

Przyszłość? Rozwiązanie proste w zarządzaniu, łatwe w modernizacji ustawień czy polityk a przy pomocy centralnego interfejsu graficznego pozwalające organizacjom płynnie dostosowywać się do wymogów świata cyfrowej transformacji.

  • Riverbed dostarcza w pełni konfigurowalną platformę sieciowa dostosowaną do warunków oprogramowania, które z niej korzysta. Pełna elastyczność, skalowalność oraz gotowość na biznesowe wyzwania przy zachowaniu wysokiej wydajności, to realne cechy których oczekują klienci. A jeśli dodać że integracja z rozwiązaniami dostawców chmurowych AWS czy też Microsoft Azure to kwestia paru minut wówczas pełna hybrydowość jest nie tylko realna ale i prosta.

Programowo definiowana sieć

Rozwiązanie SteelConnect zostało stworzone, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom związanym z szybkim, sprawnym i bezpiecznym dostarczaniem aplikacji w sieciach hybrydowych. Za pomocą jednego kliknięcia można uruchomić połączenie do popularnych środowisk chmurowych poprzez utworzenie bezpiecznej bramy WAN w chmurze, a tym samym płynnie dodać wirtualny komponent o spójnej konfiguracji oraz wymaganiach technicznych zalecanych całej infrastruktury sieciowej przedsiębiorstwa.

Zalety 22SD-WAN

  1. Ujednolicenie łączności i zarządzania: SteelConnect umożliwia dostęp poprzez programowo i aplikacyjnie definiowanej warstwy łączności, obejmującej WAN, zdalne firmowe sieci LAN i infrastrukturę sieci w chmurze przez wykorzystanie fizycznych i wirtualnych bram WAN, zdalnych przełącznikach LAN oraz punktów dostępu Wi-Fi.
  2. Orkiestracja dopasowana do indywidualnych potrzeb firmy: SteelConnect umożliwia organizację i zarządzanie siecią w oparciu o parametry polityki dopasowane do priorytetów biznesowych firmy tj. aplikacje, użytkownicy, lokalizacja, SLA wydajności i wymagania bezpieczeństwa.
  3. Zarządzanie jak w chmurze: Konsola SteelConnect to intuicyjny, graficzny interfejs umożliwiający sprawną obsługę ruchu w sieci. Operatorzy mogą zaprojektować każdy obszar sieci rozproszonych przed fizycznym wdrożeniem sprzętu.
  4. Obsługa typu zero-touch umożliwia natychmiastowe wdrożenie urządzeń fizycznych do sieci bez konieczność wykonania prekonfiguracji na urządzeniu – urządzenie samo odnajduje konsole a następnie konfiguruje się według szablonu zdefiniowanego w konsoli.
  5. Przekrojowy i dokładny wgląd w sieć: SteelConnect zapewnia całkowitą widoczność wszystkich użytkowników i urządzeń połączonych z siecią a tym samym płynnie uzupełnia informacje pozyskiwane z rozwiązań NPM oraz APM będące częścią Riverbed SteelCentralTM.

Saicom-Software-Defined-Wide-Area-Networking-SD-WAN-facebook-11122015

Rozwiązanie SteelConnect

  • Konsola SteelConnect: Scentralizowany i wielopoziomowy portal, dostarczający intuicyjny i uproszczony system zarządzania ruchem zarówno w sieci w rozproszonych jak i środowiskach hybrydowych.
  • Brama SteelConnect: zestaw fizycznych i wirtualnych bramek WAN, dających dostęp do ujednoliconej łączności (typu punkt-punkt i full-mesh), możliwość wymuszenia globalnych zasad bezpieczeństwa i komunikacji w środowiskach lokalnych i chmurowych, obsługi typu zero-touch, automatycznego zarządzanie VPN, next-generation firewall oraz możliwości ochrony przed zagrożeniami.
  • Przełączniki SteelConnect i punkty dostępu SteelConnect: Linia zdalnie zarządzanych przełączników sieci LAN i punktów dostępowych Wi-Fi: wsparcie obsługi typu zero-touch, automatyczne i globalne wymuszanie zasad punktów dostępowych oraz całkowita widoczność podłączonych użytkowników i urządzeń.

river