RODO: wszyscy nieprzygotowani (SAS)

Wnioski z globalnego badania  stanu przygotowania do implementacji rozporządzenia GDPR  firmy SAS są mało optymistyczne. Tylko 7% firm gotowych na nową regulację wynika z badania SAS „Dążenie do zgodności z GDPR, w którym wzięło udział 183 specjalistów.

Prawie połowa firm z całego świata, które wzięły udział w badaniu SAS jest zdania, że GDPR znacząco wpłynie na prowadzone przez nie projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO (GDPR) sprawi, że obywatele krajów UE zyskają większą kontrolę nad tym, w jaki sposób przedsiębiorstwa wykorzystują ich dane osobowe. Dotyczy to nawet organizacji spoza Wspólnoty.

(PRNewsfoto/SAS)

Biznes nie zdąży przed GDPR 

Informacje o wycieku danych z Facebooka do firmy Cambridge Analytica sprawiły, że kwestia ochrony danych osobowych zyskała jeszcze większą wagę.

93% respondentów badania przeprowadzonego przez SAS przyznało, że nie są w pełni gotowi na nowe regulacje. Mniej niż połowa (46%) wszystkich firm twierdzi, że uzupełni braki do 25 maja 2018 – dnia, kiedy zacznie obowiązywać RODO. Spośród amerykańskich organizacji tylko 30% uważa, że zdąży na czas. Firmy z krajów Unii Europejskiej wydają się być lepiej przygotowane i podobną deklarację składa ponad połowa z nich (53%).

Badanie SAS pokazało, że większość organizacji nie jest gotowa na GDPR, które zacznie obowiązywać już za 10 dni. 93% z badanych wdrożyło plan działania lub ma zamiar to zrobić. Większość respondentów oczekuje, że zapewnienie zgodności z RODO przyniesie ich firmom korzyści.

84% respondentów globalnie i 91% z Unii Europejskiej twierdzi, że regulacje GDPR będą miały istotny wpływ na usprawnienie procesu zarządzania danymi w ich organizacji.

68% przyznaje, że rozporządzenie zwiększy zaufanie między nimi a klientami. Zdaniem badanych, poprawa jakości danych wpłynie korzystnie na wizerunek firmy oraz będzie krokiem w kierunku stworzenia organizacji działającej w oparciu o dane.

http://branden.biz/index.php/2018/02/14/rodo-85-proc-firm-w-zwloce/

Dodatkowe wnioski z badania SAS

  • 58% respondentów z całego świata twierdzi, że posiada ustrukturyzowany plan zgodności z GDPR, a kolejne 35% badanych planuje jego wdrożenie. Oznacza to wzrost o 13% w porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego przez SAS w zeszłym roku, kiedy to gotowość odpowiedniej strategii deklarowało jedynie 45% przedstawicieli biznesu.
  • Jednak 15% respondentów z USA i 4% z Unii Europejskiej twierdzi, że ich organizacje nie planowały wdrożenia ustrukturyzowanych procesów mających zapewnić zgodność z GDPR.
  • 75% respondentów twierdzi, że skorzystało (lub planuje skorzystać) z konsultacji prawnych w celu zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.
  • 63% badanych przyznaje, że GDPR będzie miało znaczący wpływ na sposób działania ich firm.
  • Identyfikacja wszystkich źródeł przechowywanych danych osobowych, a następnie zdobycie umiejętności niezbędnych do zarządzania informacjami zgodnie z RODO to główne wyzwania, którym organizacje muszą stawić czoła przygotowując się na wejście w życie nowych regulacji.
  • Ponadto, prawie połowa respondentów (49%) przyznało, że GDPR będzie miało znaczący wpływ na projekty sztucznej inteligencji prowadzone w ich organizacjach.
  • Uzyskanie świadomej zgody na przetwarzanie danych, rejestracja, prezentacja audytorom informacji odnośnie profilowania oraz udział człowieka w procesach decyzyjnych podejmowanych przez sztuczną inteligencję to cztery najbardziej niepokojące respondentów badania SAS wymogi zgodności z RODO.
  • 75% badanych jest zdania, że GDPR znacząco wpłynie na prowadzone przez nich działania IT.

SAS „Dążenie do zgodności z GDPR