Rejestr VAT: liczne wykreślenia firm

Odliczanie wydatkowanych kwot podatku VAT do niedawna było jedną ze złotych zasad biznesu. Niestety nadużywaną.

Co więcej, niektórzy przydsiębiorcy, będący podatnikami VAT i generujący wielkie obroty, kalkulowali podatek VAT podlegający zwrotowi – z góry po stronie przychodów firmy. Ten błąd biznesowy mści się ostatnio na skutek już wdrożonej procedury uszczelniania luki VAT. Ponadto taka kalkulacja zysku, uzależnia firmę od zdarzenia przyszłego i niepewnego oraz uzależnionego od decyzji organu administracji. Ten błąd kosztuje wiele firm utratę płynności i stawia pod znakiem zapytania sens prowadzenia działalnosci przez wspomniane przedsiębiorstwa. 

 Polska Agencja Prasowa (PAP) PAP, powołując się na dane pochodzące z Ministerstwa Finansów poinformowała, że organy administracji skarbowej od początku roku wykreśliły już ponad 39 tys. firm z rejestru podatników VAT (dane na 10 kwietnia 2017).

Mechanizm wykreślania podatników VAT z rejestru

Poszerzone uprawnienia w zakresie możliwości wykreślenia podatnika VAT z rejestru zostały przyznane organom administracji skarbowej na mocy postanowień tzw. dużej nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

W wielu przypadkach wykreślenia mogą odbywać się z urzędu, bez konieczności informowania o tym fakcie podatnika.

http://branden.biz/index.php/2016/08/12/przekrety-vat-w-technologii-zamiast-smartfonow-dyski-i-procesory/

Ryzyko kwestionowania rozliczeń VAT

Nabywanie towarów i usług od podmiotów, które nie są zarejestrowane dla celów VAT w Polsce (nawet bez świadomości tego faktu) może wiązać się z ryzykiem zakwestionowania rozliczeń VAT przez organy administracji skarbowej.

Niedochowanie staranności w zakresie weryfikacji statusu kontrahentów w bazie podatników Ministerstwa Finansów może oznaczać zaległość podatkową wraz z zastosowaniem przywróconej sankcji VAT (nawet 100% dodatkowego zobowiązania).

PwC