Badanie Red Hat: pracownicy nie mają czasu na automatyzację

Jak wskazuje Witold Żukowski, Country Manager w firmie Red Hat – zaledwie 18% liderów IT dużych europejskich firm twierdzi, że w ich firmie automatyzacja IT objęła całe przedsiębiorstwo – wynika z raportu opracowanego na zlecenie Red Hat. Aż 75% badanych posiada jednak strategię wdrażania tego procesu i planuje jej realizację w najbliższej przyszłości. W polskich firmach automatyzacja wciąż jest na wczesnym etapie i często wiążą się z nią obawy pracowników.

Metodyka badania

Aby bliżej przyjrzeć się wyzwaniom związanym z procesem automatyzacji IT, Red Hat zlecił firmie analitycznej Censuswide przeprowadzenie ankiety wśród 1200 liderów IT w firmach zatrudniających ponad 500 pracowników w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Hiszpanii, działających w różnych branżach, w tym w IT, bankowości i finansach, inżynierii, logistyce i spedycji, handlu detalicznym, mediach (w tym telekomunikacji) oraz sektorze publicznym.

Pracownicy wskazują, że nie mają czasu na automatyzację

Zaangażowanie pracowników i współpraca między zespołami mają kluczowe znaczenie w skutecznym wprowadzaniu automatyzacji w całym przedsiębiorstwie.

Z badania Red Hat wynika jednak, iż tylko 6% pracowników jest otwartych na zmiany technologiczne i procesowe. Niechęć wynika m.in. z tego, że ludzie uważają, iż „nie mają czasu” na wdrażanie automatyzacji (45%) i są przytłoczeni zbyt skomplikowanymi lub zbyt technicznymi zmianami (40%). Wolą też „robić swoje”, a nie używać procesów lub technologii, które są im narzucane (39%).  Co ciekawe, tylko 16% ankietowanych liderów IT stwierdziło, że ludzie są niechętni zmianom, ponieważ nie widzą korzyści płynących z automatyzacji IT w całym przedsiębiorstwie.

Doraźne podejście niesie za sobą ryzyko

Duże przedsiębiorstwa często przyjmują doraźne podejście do automatyzacji IT. Taka strategia „na małą skalę” może wydawać się łatwiejsza niż wdrożenie w całej firmie. To podejście nie jest jednak strategiczne i długoterminowe. W dużym stopniu opiera się ono o działalność konkretnych pracowników i niesie poważne ryzyko, że wiedza na temat automatyzacji zostanie „uwięziona” u jednej osoby.

Jeżeli odejdzie ona z pracy, zdobyte doświadczenia przepadną i konieczne będzie zaczynanie od zera. Dlatego automatyzacja powinna być procesem kompleksowym, bazującym na współpracy i angażującym wszystkich pracowników firmy.

Dla wielu firm automatyzacja jest koniecznością

Badani menedżerowie IT wskazują także szereg konsekwencji niewprowadzania automatyzacji w całym przedsiębiorstwie. 28% z nich stwierdziło, że firma nie będzie w stanie wdrożyć nowych rozwiązań technicznych, takich jak generatywna sztuczna inteligencja. 26% osób wskazało trudności w zatrudnieniu i utrzymaniu utalentowanych pracowników, a także ryzyko utraty pieniędzy i brak zgodności z regulacjami. Straty klientów, większego narażenia na cyberataki oraz braku możliwości skutecznego konkurowania na rynku obawia się jeden na czterech ankietowanych. Aż 21% menedżerów IT stwierdziło wręcz, że bez automatyzacji ich firma upadnie.

Korzyści z automatyzacji

Wszyscy badani liderzy widzą zalety wdrażania automatyzacji na poziomie całego przedsiębiorstwa.

Dla większości respondentów główną korzyścią była lepsza obsługa klienta i zwiększanie jego komfortu (33%). Ankietowani z Wielkiej Brytanii wskazywali na bardziej kreatywne i strategiczne myślenie (36%), a francuscy liderzy IT odpowiadali, że najważniejsza jest dla nich lepsza współpraca (34%). Badani CIO (osoba odpowiedzialna w organizacji za stan, rozwój i wdrożenia technologii informacyjnych) twierdzili, że automatyzacja IT w całym przedsiębiorstwie wspiera zwiększanie inwestycji w działalność biznesową (36%).

Automatyzacja w polskich firmach wciąż na wczesnym etapie

W Polsce, podobnie jak w krajach, które zostały objęte badaniem, widzimy duże zainteresowanie liderów tematyką automatyzacji.

Dostrzegają oni korzyści płynące ze strategicznego podejścia do tego procesu. Często jednak zdarza się, iż działają doraźnie, bez określonego planu. Wyzwaniem nierzadko okazują się przekonania pracowników. Mają oni liczne obawy przed wprowadzaniem zmian w codziennym sposobie działania. Dlatego rolą liderów powinno być wyraźne wskazanie korzyści, które płyną z automatyzacji dla całego przedsiębiorstwa. Pracownicy, odciążeni od wykonywania powtarzalnych czynności, będą mogli skupiać się na zadaniach kreatywnych i innowacyjnych.

Pełny raport

Źródło i prawa