Raport wpływu: oprogramowanie za 1 bilion euro

Gigantyczne inwestycje, miliony miejsc pracy oraz rosnący o bilion euro GDP: tyle wart jest europejski sektor oprogramowania.

Oprogramowanie tworzy blisko 12 mln dobrze płatnych miejsc pracy i inwestując 12 mld euro w badania i rozwój (R&D) – wynika z opublikowanego przez BSA | The Software Alliance raportu „Oprogramowanie: warta 910 mld euro siła napędowa gospodarki UE”. Raport przedstawia dane, oraz ocenę wpływu (impact) branży oprogramowania na unijną gospodarkę przygotowaną przez zespół badawczy The Economist Intelligence Unit (EIU).

Oprócz skali branży oprogramowania oraz jej ekonomicznego wpływu na Unię Europejską, w tym pięć największych krajów członkowskich, raport analizuje także szersze korzyści płynące z oprogramowania i sposób, w jaki może być ono wykorzystywane jako narzędzie przez rządy, firmy i obywateli.imgres

Najważniejsze ustalenia raportu

  • Oprogramowanie wnosi do gospodarki Unii Europejskiej blisko 1 bln euro rocznie. W 2014 roku bezpośredni wkład branży oprogramowania w gospodarkę UE wyniósł 249 mld euro, co reprezentuje 2 proc. unijnego produktu brutto. Po uwzględnieniu pełnego wpływu (bezpośredniego i indukowanego), oprogramowanie reprezentuje 7,4 proc. unijnego produktu brutto i wnosi do gospodarki UE blisko 910 mld euro rocznie.
  • Oprogramowanie utrzymuje niemal 12 milionów miejsc pracy w UE. W europejskiej branży oprogramowania pracuje 11.6 mln osób – to więcej niż cała populacja Belgii. Odpowiada to 5,3 proc. wszystkich miejsc pracy w 28 krajach UE. Branża zatrudnia bezpośrednio 3 mln osób, a badania dowodzą, że wpływ pośredni i indukowany wspiera dalsze 8,5 miliona miejsc pracy.
  • Branża oprogramowania reprezentuje 7,3 proc. unijnych inwestycji badawczo-rozwojowych. Producenci oprogramowania inwestują znaczne środki w badania i rozwój – ponad 12,7 mld euro w 2013 roku. To 7,3 proc. nakładów badawczo-rozwojowych całego sektora prywatnego w UE.
  • Oprogramowanie stymuluje rozwój gospodarczy w krajach członkowskich. Gospodarki i obywatele UE korzystają na nowych miejscach pracy, które dobrze wpisują się we współczesną gospodarkę cyfrową oraz na nowych możliwościach, które otwiera rozwój oprogramowania.

Wpływ branży oprogramowania na największe kraje członkowskie UE

W Niemczech: Branża oprogramowania wnosi 152,6 mld euro (łącznie z wpływem pośrednim i indukowanym) do niemieckiej gospodarki (5,2 proc. niemieckiego PKB). Wspiera też łącznie 1,915,787 miejsc pracy (łącznie z wpływem pośrednim i indukowanym), co stanowi 4,5 proc. miejsc pracy w Niemczech.

We Francji: Branża oprogramowania wnosi 113,1 mld euro (łącznie z wpływem pośrednim i indukowanym) do francuskiej gospodarki (5,3 proc. francuskiego PKB). Wspiera też łącznie 1,198,304 miejsc pracy (łącznie z wpływem pośrednim i indukowanym), co stanowi 4,4 proc. miejsc pracy we Francji.

We Włoszech: Branża oprogramowania wnosi 50,8 mld euro (łącznie z wpływem pośrednim i indukowanym) do włoskiej gospodarki (3,2 proc. włoskiego PKB). Wspiera też łącznie 743,921 miejsc pracy (łącznie z wpływem pośrednim i indukowanym), co stanowi 3,3 proc. miejsc pracy we Włoszech.

W Hiszpanii: Branża oprogramowania wnosi 35,8 mld euro (łącznie z wpływem pośrednim i indukowanym) do hiszpańskiej gospodarki (3,4 proc. hiszpańskiego PKB). Wspiera też łącznie 624,471 miejsc pracy (łącznie z wpływem pośrednim i indukowanym), co stanowi 3,7 proc. miejsc pracy w Hiszpanii.

W Wielkiej Brytanii: Branża oprogramowania wnosi 160,2 mld euro (łącznie z wpływem pośrednim i indukowanym) do brytyjskiej gospodarki (7,1 proc. brytyjskiego PKB). Wspiera też łącznie 2,585,792 miejsc pracy (łącznie z wpływem pośrednim i indukowanym), co stanowi 8,4 proc. miejsc pracy w Wielkiej Brytanii.

imgres

imgres