Raport: wpływ regulacji na innowacje finansowe

Raport „RegTech – akcelerator innowacji finansowej”, to projekt realizowany przez Fundację FinTech Poland we współpracy z Centrum Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Accenture w Polsce.

Fundacja, której celem statutowym są działania na rzecz rozwoju innowacji finansowej w Polsce, opublikowała raport pt. „FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju”. Publikacja ta przyczyniła się do uruchomienia przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego Grupy roboczej ds. innowacji finansowej (FinTech), której celem jest identyfikacja i usunięcie barier prawnych dla innowacji finansowej oraz optymalizacja funkcjonowania sektora finansowego.

– Rosnące oczekiwania klientów i dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjne powodują, że banki, chcąc zwiększyć lub utrzymać swoją konkurencyjność, już dziś chętnie korzystają z firm FinTech, które oferują nowe spojrzenie na istniejące usługi czy procesy. Jest to szczególnie widoczne zwłaszcza w przypadku aplikacji dostępnych dla klienta, takich jak aplikacje do bankowości mobilnej, czy zarządzania finansami osobistymi – mówi Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający Accenture.

http://branden.biz/index.php/2017/05/18/rejestr-podatnikow-vat-wykreslenie-firmy/

Technologia regulacyjna 

Jedynym z obszarów zainteresowania Grupy jest technologia regulacyjna – RegTech. Rozwiązania RegTech mogą wspierać gromadzenie, interpretację i raportowanie danych w celu spełniania potrzeb regulacyjnych za pomocą takich technologii, jak big data, zaawansowana analityka, automatyzacja (robotyka) procesów, machine learning i wizualizacja danych.

– FinTechy mogą dziś przygotowywać, testować i sprzedawać rozwiązania bezpośrednio bankom lub klientom bankowym w formacie, który umożliwia integrację za pośrednictwem interfejsu API lub uruchamiać usługi dla banków, stron internetowych i aplikacji banków, za ich pośrednictwem – podsumowuje Mazurek.

Raport „RegTech – akcelerator innowacji finansowej” zawiera

  • technologie regulacyjne – systematyka, definicje, podstawowe pojęcia, zastosowania
  • diagnozę stanu obecnego: analiza potencjału, istniejących zasobów,
  • identyfikację niedostatków
  • analizę światowych trendów i najlepszych praktyk w technologiach regulacyjnych
  • zidentyfikowanie kluczowych obszarów dla rozwoju technologii regulacyjnych w Polsce i EU
  • przykłady rozwiązań RegTech
  • modelowanie możliwych scenariuszy strategicznych
  • krajową strategię wsparcia rozwoju technologii regulacyjnych (RegTech) – postulaty, wytyczne i rekomendacje niezbędnych działań.

Raport_pierwsza-strona